Wniosek o PIT-WZ w systemie bankowości internetowej R-Online.

Wniosek PIT-WZ jest to przewidziany w przepisach prawa podatkowego wniosek o sporządzenie zeznania podatkowego przez urząd skarbowy. Na jego podstawie urząd skarbowy przygotuje dla Ciebie wstępne zeznanie PIT-37.

Wystarczy wypełnić krótki formularz w serwisie bankowości internetowej Raiffeisen R-Online w zakładce "Wnioski i umowy" w kategorii "Społeczne", a wskazany przez Ciebie urząd skarbowy przygotuje Twoje zeznanie podatkowe PIT-37.

Urząd w ciągu maksymalnie 5 dni – nie wcześniej niż 15 marca 2018 r. - prześle na podany przez ciebie we wniosku PIT-WZ adres poczty elektronicznej e-mail z linkiem do sporządzonego zeznania podatkowego za rok 2017. Po kliknięciu w link oraz wprowadzeniu kodu otrzymanego wraz z linkiem będziesz mieć dostęp do swojego zeznania podatkowego w systemie teleinformatycznym.

PIT-WZ można wypełniać w okresie : 01.01.18 do 16.04.2018 roku.

Więcej o Wniosku PIT-WZ

Wniosek PIT- WZ przeznaczony jest dla osób zobowiązanych do złożenia rocznego zeznania podatkowego  PIT-37. Wniosek może dotyczyć rozliczenia dokonywanego indywidualnie, wspólne ze współmałżonkiem lub jako rodzic samotnie wychowujący dzieci.

We wniosku PIT-WZ można wskazać m.in:

  •          kwoty kosztów uzyskania przychodu w wysokości wydatków faktycznie poniesionych, które są udokumentowane imiennymi biletami okresowym,
  •          kwoty ulgi rehabilitacyjnej,
  •          kwoty odliczenia z tytułu ulgi na dzieci,
  •          nr KRS organizacji pożytku publicznego (OPP), której chcesz przekazać 1% podatku.


Zatwierdzenie wysyłki wniosku przez R-Online do urzędu skarbowego następuje poprzez użycie jednorazowego hasła sms wysłanego na numer telefonu podanego do Banku.

Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe, które przygotuje dla Ciebie urząd skarbowy, można odrzucić lub zaakceptować w terminie do dnia 30.04.2018 r.

Akceptując zeznanie podatkowe należy je podpisać wykorzystując jedną z poniższych możliwości:

  •          Profil Zaufany, o ile taki użytkownik posiada,
  •          kwalifikowany podpis elektroniczny,
  •          kwotę przychodu za rok 2016.


W przypadku braku akceptacji wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego zostanie ono automatycznie uznane za poprawne w dniu 30.04.2018 r.

Wniosek PIT-WZ można wypełnić tylko raz, a po złożeniu nie można go już korygować. Jeżeli odrzucisz dokument wypełniony wstępnie przez urząd skarbowy, masz obowiązek złożyć zeznanie podatkowe samodzielnie w urzędzie skarbowym.

Wniosek PIT WZ jest dostępny w systemie tylko dla klientów zweryfikowanych przez Bank oraz dla rezydentów.

Wniosek jest usuwany z serwerów Banku bezpowrotnie po jego wysłaniu do systemu informatycznego Ministerstwa Finansów.

Status swojego Wniosku PIT-WZ możesz sprawdzić w dowolnym momencie na portalu podatkowym, przy pomocy numeru referencyjnego. Adres e-mail, z którego zostanie przesłany link do pobrania Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO) to: portalpodatkowy@mf.gov.pl.

Linki z kodem do pobrania Wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego oraz Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO) zostaną przesłane w wiadomości z portalu podatkowego na adres e-mail podany we wniosku - zwróć uwagę na poprawność swojego adresu e- mail wprowadzonego we wniosku PIT-WZ.

Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku przez urząd skarbowy.

Bank nie odpowiada w żadnym zakresie za dane podane przez Ciebie we wniosku, a także za wysokość zobowiązania podatkowego ustalanego przez urząd skarbowy na podstawie złożonego przez Ciebie wniosku.

Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł, w całości wpłacony.