ZARZĄD BANKU

Zarząd Banku

Piotr Czarnecki - Prezes Zarządu

Nadzoruje następujące departamenty i funkcję: Dyrektora Nadzorującego, Departament Strategii i Organizacji, Departament Zarządzania Portfelem Projektów i Projektami, Departament Marketingu i PR, Departament Audytu Wewnętrznego, Departament Prawny, Departament Zarządzania Kapitałem Ludzkim, Departament Zgodności.

Piotr Czarnecki od 1990 r. do 1991 r. pracował jako menedżer w Polskim Banku Rozwoju S.A. W latach 1992-1993 był zastępcą dyrektora w Departamencie Kredytów w Kredyt Bank S.A. Od 1993 r. do 1996 r. był członkiem Zarządu i jednocześnie dyrektorem Departamentu Kredytów i Inwestycji Kapitałowych w Banku Rolno-Przemysłowym S.A. (przekształconym w Rabobank Polska S.A.). Od 1996 r. do 2000 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Rabobank Polska S.A. Od maja 2000 r. do stycznia 2002 r. zajmował stanowisko Prezesa Zarządu Getin Service Provider S.A., spółki notowanej na GPW. W 2002 r. był dyrektorem generalnym Pionu Klientów Biznesowych w spółce Telekomunikacja Polska S.A. Pełnił także funkcję członka Rady Nadzorczej Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A. (1996 – 2000) oraz Ósmego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Octava S.A. (1999 – 2000). Od 5 marca 2003 roku jest prezesem zarządu Raiffeisen Bank Polska S.A.

Piotr Czarnecki ukończył Politechnikę Warszawską, gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera na Wydziale Mechanicznym Technologicznym w zakresie organizacji i zarządzania przemysłem na kierunku Organizacja Przedsiębiorstw i Zarządzanie. Ukończył również studia podyplomowe na Harvard University w zakresie zarządzania i oceny projektów inwestycyjnych, a także program dla kadry zarządzającej wyższego szczebla na Columbia University Graduate School of Business. Uczestniczył w wielu krajowych i zagranicznych kursach z dziedziny zarządzania i bankowości organizowanych m.in. przez Harvard Business School, Kellogg Graduate School of Management (USA) i Nijenrode University (Holandia).

Maciej Bardan - I Wiceprezes Zarządu

Nadzoruje następujące departamenty i funkcje: Dyrektora Nadzorującego Obszar Sprzedaży Bankowości Detalicznej, Makroregiony Bankowości Detalicznej, Departament Wsparcia Sprzedaży Bankowości Detalicznej, Departament Sieci Franczyzowej i Brokerskiej, Departament Zarządzania Doświadczeniem Klienta, Departament Zarządzania Modelem Sprzedaży i Obsługi w Oddziałach, Departament Bankowości Detalicznej, Departament Bankowości Prywatnej i Domu Maklerskiego.

Maciej Bardan rozpoczął karierę zawodową w 1989 r. w Centrali Handlu Zagranicznego Universal Sp. z o.o. W 1992 r. rozpoczął pracę w Citibank (Poland) S.A., gdzie zajmował szereg stanowisk do 2001 r. W tym okresie pracował jako doradca klienta, dyrektor zarządzający w CitiLeasing sp. z o.o. i CitiBusiness, dyrektor zarządzający ds. obsługi przedsiębiorstw, członek zarządu i członek Komitetu Kredytowego. W 2000 r. został dyrektorem zarządzającym i prezesem zarządu w spółce Mennica-Setec Card sp. z o.o. W 2001 r. dołączył do Raiffeisen Bank Polska S.A., gdzie w latach 2002−2008 sprawował funkcję wiceprezesa zarządu. Od 2008 r. do 2013 r. pełnił funkcję prezesa zarządu w Kredyt Bank S.A. W dniu 1 czerwca 2014 r. Maciej Bardan został powołany na stanowisko pierwszego wiceprezesa zarządu odpowiedzialnego za Obszar Bankowości Detalicznej.

Maciej Bardan ukończył Szkołę Główną Planowania i Statystyki w Warszawie (obecne SGH), gdzie uzyskał tytuł magistra ekonomii.

Jan Czeremcha - Wiceprezes Zarządu

Nadzoruje następujące departamenty i funkcje: Dyrektor Nadzorujący Bankowość Korporacyjną, Departament Bankowości Korporacyjnej i Projektów Inwestycyjnych, Makroregiony Bankowości Korporacyjnej, Dyrektor Nadzorujący Bankowość Korporacyjną – Małe Korporacje, Departament Bankowości Małych Korporacji, Makroregion Bankowości Korporacyjnej – Małe Korporacje, Departament Bankowości Transakcyjnej Produktów i Procesów Korporacyjnych, Departament Faktoringu i Finansowania Handlu.

Jan Czeremcha rozpoczął karierę w bankowości w 1988 r. w Banku Handlowym S.A. W latach 1991−1994 był naczelnikiem Departamentu Kredytów oraz członkiem Komitetu Kredytowego Kredyt Banku S.A. W latach 1994-2004 związany był z Rabobank Polska S.A., w którym pełnił kolejno funkcję dyrektora Departamentu Bankowości Komercyjnej oraz dyrektora Departamentu Kredytów. W lipcu 2000 r. został członkiem zarządu Rabobank Polska odpowiedzialnym za bankowość korporacyjną. W sierpniu 2004 r. został powołany na stanowisko wiceprezesa zarządu Getin Bank S.A. odpowiedzialnego za obszar klientów instytucjonalnych, obejmujący klientów korporacyjnych oraz małe i średnie przedsiębiorstwa. Od 14 października 2005 r. jest wiceprezesem zarządu Raiffeisen Bank Polska S.A. odpowiedzialnym za bankowość korporacyjną.

Jan Czeremcha ukończył Wydział Ekonomiczno-Rolniczy Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Uczestniczył również w wielu krajowych i międzynarodowych kursach z zakresu bankowości, organizowanych między innymi przez Harvard Business School, Banque Nationale de Paris i Warszawski Instytut Bankowości.

Piotr Konieczny - Członek Zarządu

Nadzoruje następujące departamenty: Departament Rachunkowości Finansowej i Podatków, Departament Planowania i Kontrolingu, Departament Informacji Zarządczej, Departament Zarządzania Aktywami i Pasywami.

 

Piotr Konieczny rozpoczął pracę zawodową na Uniwersytecie Szczecińskim jako nauczyciel akademicki. Karierę w sektorze banków komercyjnych rozpoczął w PKO BP w 1993 r. W 1995 r. został członkiem zespołu zarządzania ryzykiem rynkowym w Pomorskim Banku Kredytowym (należącym do grupy kapitałowej Pekao S.A.), gdzie powierzono mu funkcję kontrolera ryzyka rynkowego. W 1997 r. rozpoczął pracę w Raiffeisen Bank Polska S.A. jako menedżer ds. zarządzania ryzykiem bilansu. W latach 1999−2002 zakres jego obowiązków w departamencie poszerzał się, a w 2003 r. objął stanowisko dyrektora departamentu zarządzania aktywami i pasywami. W latach 2007-2012 (grudzień) odpowiadał za obszar zarządzania ryzykiem oraz obszar finansowy w rolach członka Zarządu (2007-2009, 06.2011-12.2012) oraz Dyrektora nadzorującego (11. 2009-05.2011). Od grudnia 2012 pełni funkcję członka Zarządu odpowiedzialnego za obszar zarzadzania finansami (CFO).

Piotr Konieczny ukończył Wydział Bankowości i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego. Swoją edukację kontynuował w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych ze specjalnością w dziedzinie zarządzania ryzykiem stóp procentowych.

Witold Broniszewski - Członek Zarządu

Nadzoruje następujące departamenty i biura: Departament Zarządzania Ryzykiem Kredytowym Przedsiębiorstw, Departament Zarządzania Ryzykiem Kredytowym Bankowości Detalicznej, Departament Zarządzania Ryzykiem, Departament Windykacji Bankowości Detalicznej, Departament Restrukturyzacji i Windykacji Bankowości Korporacyjnej, Departament Zarządzania Ryzykiem Kredytowym Małych Korporacji, Biuro Monitoringu Ryzyka Kredytowego (EWS) oraz Biuro Walidacji Modeli.

Witold Broniszewski w 1997 r. rozpoczął pracę w Rabobank Polska S.A., jako koordynator klienta, a następnie jako koordynator projektów w zakresie inżynierii finansowej. W Rabobank Polska S.A. pracował do roku 2003. Następnie został zatrudniony w Raiffeisen Bank Polska S.A. jako dyrektor ds. ryzyka kredytowego w Regionie Wielkopolskim. W czerwcu 2008 r. został awansowany na stanowisko dyrektora Departamentu Zarządzania Ryzykiem Kredytowym Przedsiębiorstw. Następnie przejął odpowiedzialność za departament ryzyka, gdzie objął funkcję dyrektora Departamentu Zarządzania Ryzykiem Kredytowym Korporacji, a w 2011 roku został dyrektorem zarządzającym. 7 listopada 2016 r. został powołany, a 14 lutego 2017 r. objął stanowisko członka zarządu odpowiedzialnego za ryzyko materialne w działalności banku, zgodnie z przepisami Prawa Bankowego.

Witold Broniszewski ukończył Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (Wydział Bankowości i Finansów), gdzie uzyskał stopień magistra. Uczestniczył także w wielu krajowych i zagranicznych kursach zarządzania i bankowości, np. kursach dotyczących międzynarodowych standardów rachunkowości.

Werner Georg Mayer - Członek Zarządu
 

Nadzoruje następujące departamenty i funkcje: Dyrektora Nadzorującego ds. IT (CIO), Departament IT, Departament Centrum Operacyjne, Departament Zakupów, Departament Bezpieczeństwa Informacji i Systemów Informatycznych.

Werner Georg Mayer rozpoczął karierę zawodową w Grupie RBI w 2009 roku na stanowisku menedżerskim w obszarze IT. W 2012 roku został powołany na stanowisko Dyrektora Departamentu Zapotrzebowań w RBI. W latach 2012-13 brał udział w przygotowaniu i nadzorowaniu prac związanych z fuzją Raiffeisen Bank Polska i Polbank EFG. W latach 2013-16 odpowiadał za restrukturyzację Raiffeisen Banka w Słowenii, będąc członkiem zarządu nadzorującym obszary operacji i IT, finansów oraz zarządzania ryzykiem. Po sprzedaży w czerwcu 2016 r. przez RBI banku w Słowenii, powrócił do centrali Grupy, zostając doradcą zarządu RBI. Od 1 czerwca 2017 pełni funkcję członka zarządu nadzorującego obszar operacji i IT w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Werner Georg Mayer ukończył studia z zakresu finansów i handlu na Uniwersytecie Nauk Stosowanych BFI w Wiedniu oraz podyplomowy program MBA na Uniwersytecie Dunajskim w Krems, koncentrując się na przedsiębiorczości w Europie Środkowej.

Michael Höllerer - Członek Zarządu
 

Nadzoruje Departament Rynków Finansowych i Bankowości Inwestycyjnej, Departament Sprzedaży Rynków Finansowych, Departament Instytucji Finansowych i Usług Powierniczych, Departament Analiz Rozwoju i Wsparcia Rynków Kapitałowych, Departament Zarządzania Portfelem.

Michael Höllerer karierę zawodową rozpoczął w austriackiej komisji nadzoru finansowego. W latach 2006-08 w Raiffeisen Zentralbank Österreich kierował Biurem Zarządu. Przez kolejne cztery lata pracował w gabinecie ministra finansów. W 2012 roku powrócił do Grupy Raiffeisen, ponownie stając na czele Biura Zarządu RZB. Po dwóch latach objął stanowisko dyrektora zarządzającego w Raiffeisen Capital Management. W 2015 roku dołączył do zarządu RZB, a w roku 2017 został pełnomocnikiem w Raiffeisen Bank International, odpowiedzialnym za bankowość cyfrową, kwestie regulacyjne i prawne, marketing oraz CSR.

Michael Höllerer ukończył prawo na Uniwersytecie Wiedeńskim.

RADA NADZORCZA


Rada Nadzorcza Banku

Johann Strobl (Przewodniczący)

Johann Stobl rozpoczął karierę w Creditanstalt w Wiedniu w 1989 r. W 2004 r. został członkiem zarządu, dyrektorem finansowym i dyrektorem ds. restrukturyzacji w Bank Austria Creditanstalt AG w Wiedniu. Od 2007 r. zasiadał w zarządzie Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (RZB), a w latach 2010-2013 był członkiem zarządu i dyrektorem ds. restrukturyzacji w Raiffeisen Bank International AG (RBI). Od 2013 r. pełni funkcję zastępcy dyrektora generalnego oraz dyrektora ds. restrukturyzacji w RBI. Po połączeniu RBI i RZB w jeden organizm w marcu 2017 roku został prezesem Raiffeisen Bank International AG (powstałego z połączenia obu instytucji).

Johann Strobl jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Wiedniu i posiada tytuł doktora tej uczelni. 

Martin Gruell (Zastępca Przewodniczącego)

Martin Grüll rozpoczął karierę w 1982 roku w Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (RZB). W latach 1987-1998 był członkiem zarządu, a od 1999 r. do 2002 r. zajmował stanowisko prezesa w Bank Austria Handelsbank AG w Wiedniu. W 2001 r. został dyrektorem, a następnie dyrektorem wykonawczym Grupy w Bank Austria Creditanstalt w Wiedniu, gdzie odpowiadał za region Europy Środkowej i Wschodniej. W latach 2005-2010 był dyrektorem finansowym oraz członkiem zarządu Raiffeisen International Bank Holding AG, a od 2010 r. pełni te same funkcje w Raiffeisen Bank International AG (RBI).

Martin Grüll ukończył studia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Wiedniu z tytułem magistra ekonomii.

Peter Lennkh

Peter Lennkh rozpoczął karierę zawodową w 1988 r. w Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (RZB). W roku 1990 zaczął pracę w Creditanstalt Leasing w Wiedniu. W latach 1992-1996 pełnił funkcję zastępcy członka zarządu w Raiffeisenbank w Pradze. W 1997 r. ponownie podjął pracę w RZB, gdzie odpowiadał za utworzenie Raiffeisenbank Rosja i Raiffeisenbank Ukraina. Od 2004 r. do 2010 r. był członkiem zarządu odpowiedzialnym za obsługę klientów korporacyjnych oraz koordynację sieci w ramach Raiffeisen International Bank-Holding AG W latach 2010-2013 jako członek zarządu odpowiadał za zarządzanie siecią oddziałów Raiffeisen Bank International AG (RBI). Od września 2013 r. jest członkiem zarządu ds. klientów korporacyjnych RBI.

Peter Lennkh ukończył studia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Wiedniu z tytułem magistra ekonomii i zarządzania przedsiębiorstwem.

Andreas Gschwenter

Andreas Gschwenter rozpoczął karierę zawodową w 1994 r. jako dyrektor zarządzający w BuE GmbH. Od 1997 r. do 2000 r. pracował na stanowisku starszego konsultanta w Denkstatt GmbH. W roku 2000 dołączył do Bank Austria Creditanstalt, gdzie zajmował kolejno kilka stanowisk wykonawczych w Bukareszcie, Belgradzie i Moskwie. W latach 2010−2015 był dyrektorem operacyjnym, dyrektorem inwestycyjnym i członkiem zarządu Raiffeisen Bank Aval, gdzie odpowiadał za kwestie IT, operacje, organizację i zarządzanie oddziałami. Od lipca 2015 r. Andreas Gschwenter pełni funkcję dyrektora operacyjnego, dyrektora inwestycyjnego i członka zarządu Raiffeisen Bank International AG (RBI).

Andreas Gschwenter jest absolwentem Uniwersytetu w Innsbrucku, gdzie zdobył tytuł magistra w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwem. 

Hannes Mösenbacher

Hannes Mösenbacher rozpoczął karierę w finansach w 1998 roku w Creditanstalt Investmentbank AG gdzie był odpowiedzialny za zarządzanie ryzykiem rynkowym. Następnie w latach 2000-2004 był odpowiedzialny za zarządzanie ryzykiem rynkowym na Europę Środkowo-Wschodnią w Bank Austria Creditanstalt AG, w latach 2004-2008 awansował na zastępcę dyrektora Departamentu Skarbu. Od 2008 roku związany z w Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (RZB), gdzie w 2009 roku został dyrektorem departamentu kontroli ryzyka, a w 2010 r. funkcję tę zaczął sprawować w Raiffeisen Bank International AG (RBI).

Hannes Mösenbacher jest absolwentem Uniwersytetu w Grazu, gdzie ukończył studia w zakresie zarządzania (Business Administration). Następnie odbył studia na Uniwersytecie Oklahoma w USA, a następnie na Uniwersytecie w Wiedniu uzyskał tytuł doktora. 

Beata Mońka

Beata Mońka w latach 1997-2004 pełniła funkcje zastępcy dyrektora zarządzającego i członka zarządu w agencji CP DDB Group, gdzie nadzorowała działalność agencji reklamowej Corporate Profiles DDB oraz spółek z grupy. W 2004 roku objęła stanowisko członka zarządu i dyrektora zarządzającego w Axel Springer Polska. W latach 2005-2011 była prezesem zarządu grupy komunikacyjnej Young&Rubicam Brands (WPP). W latach 2011-2013 pełniła funkcję prezesa zarządu spółki Canal+ Cyfrowy, a następnie w latach 2013-2015 funkcję prezesa zarządu wydawnictwa Gremi Business Communication. Od 2013 roku pozostaje również prezesem zarządu BMBC, firmy doradzającej wiodącym przedsiębiorstwom działającym w obszarach technologii mediów i telekomunikacji, IT, rozrywki i gier, Fin-Tech oraz FMCG i budownictwa.

Została wyróżniona m.in. Złotym Medalem Polskiej Akademii Sukcesu, znalazła się w gronie Best Leader 25-lecia w rankingu stowarzyszenia Polish Business Club oraz Top 50 Kobiet w polskim biznesie w rankingu Gazety Finansowej.

Beata Mońka jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej, gdzie zdobyła tytuł magistra w dziedzinie ekonomii na wydziale Handlu Zagranicznego oraz Swinburne University of Technology w Melbourne, gdzie ukończyła Strategię Komunikacji.

Krzysztof A. Rozen

Krzysztof A. Rozen rozpoczął karierę w 1989 roku w spółce TD Securities z Toronto należącej do kanadyjskiej grupy bankowo-finansowej TD Bank. W latach 1993-1996 pracował w Międzynarodowej Korporacji Finansowej w Grupie Banku Światowego. W 1996 roku trafił do polskiego oddziału Citibanku, gdzie był odpowiedzialny za stworzenie działu transakcji strukturyzowanych i syndykacji. W latach 1998-2014 związany był z firmą doradczą KPMG, gdzie pełnił m.in. funkcję Partnera, członka Europejskiej Rady Doradztwa Finansowego i Partnera Zarządzającego Zespołem Doradztwa Finansowego na Europę Centralną (2001-2005) oraz Polskę (2001-2014). W 2015 roku został członkiem Rady Nadzorczej Plus Banku S.A. oraz Wirtualnej Polski Holdingu S.A.. W latach 2015-2016 był członkiem Rady Nadzorczej AmRest Holdings SE. Jest uznanym autorytetem w dziedzinie ekonomii i gospodarki.

Krzysztof A. Rozen jest absolwentem Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecna SGH), gdzie zdobył tytuł magistra w dziedzinie ekonomii na wydziale Handlu Zagranicznego. Zdobył również tytuł MBA w Rotman School of Management na Uniwersytecie w Toronto.

 

Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł, w całości wpłacony.