RAIFFEISEN POLBANK TO NASZE MIEJSCE

Raiffeisen Polbank stawia na osoby przedsiębiorcze, aktywne, z inicjatywą, zaangażowane w zdobywanie wiedzy i stale podnoszące swoje kwalifikacje, stwarzając im możliwości rozwoju poprzez udział w ciekawych wyzwaniach.

Serwis korporacyjny to nasze miejsce

oferty pracy i PROCES REKRUTACJI

Raiffeisen Polbank stawia na ludzi przedsiębiorczych - aktywnych, z inicjatywą, zaangażowanych w zdobywanie wiedzy i stale podnoszących swoje kwalifikacje, stwarzając im jednocześnie możliwości rozwoju poprzez udział w ciekawych wyzwaniach.

Serwis korporacyjny proces rekrutacji

PROGRAM PRAKTYK LETNICH

Program praktyk letnich jest ogólnopolskim programem skierowanym do wszystkich studentów drugiego roku oraz wyższych semestrów.

Serwis korporacyjny program letnich praktyk

ROZWÓJ

Jako organizacja Raiffeisen Bank Polska S.A stawia na ludzi przedsiębiorczych -  młodych, ceniąc jednocześnie doświadczoną część kadry, w skład której wchodzą specjaliści i eksperci w swoich dziedzinach.

Serwis korporacyjny rozwoj
Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 78, 00-844, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 14540, o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości 2.256.683.400 PLN, o numerze NIP: 526-020-58-71, kodzie SWIFT: RCBWPLPW
Adres: ul. Grzybowska 78; 00-844 Warszawa; Polska; Tel.: (+48 22) 347 70 00; Fax: (+48 22) 347 70 01