ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA

 

W dniu 24 listopada 2015 roku na stronie Komisji Nadzoru Finansowego ("KNF") zostały opublikowane dane Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. pochodzące z europejskiego ćwiczenia ujawniającego (transparency excercise) zainicjowanego i koordynowanego przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego w stosunku do banków Unii Europejskiej (105 banków o istotnej pozycji na rynkach). Raiffeisen Bank Polska S.A., podobnie jak 11 innych banków, został objęty ćwiczeniem z inicjatywy KNF. Celem KNF było umożliwienie oceny polskiego sektora bankowego na tle banków europejskich. Dane Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. są zaprezentowane według stanu na 31 grudnia 2014 oraz 30 czerwca 2015.
Link
Opis
Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł, w całości wpłacony.