INFORMACJE PRASOWE

 

KAMPANIE REKLAMOWE


Reklamy i materiały wideo:

Kanał Youtube https://www.youtube.com/raiffeisenpolbank

 

Media Społecznościowe:

Profil na Facebooku https://www.facebook.com/RaiffeisenPolbank

Profil na Twitter https://twitter.com/raiffeisenrynki

KONTAKT BIURO PRASOWE


Marcin Jedliński

Rzecznik Prasowy

WYŚLIJ WIADOMOŚĆ

tel. 22 3477213

Sławomir Czajkowski

WYŚLIJ WIADOMOŚĆ

tel. 22 3477214

Do kontaktu z biurem prasowym zapraszamy dziennikarzy.

Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł, w całości wpłacony.