AKTUALNOŚCI

 

14.06.2018

Faktoring. Kiedy zacząć z niego korzystać, a kiedy jest już na to za późno?

17.10.2017

Smart factoR – zamień faktury na gotówkę dzięki aplikacji na smartfonie

15.03.2017

Raiffeisen Polbank z tytułem "Instytucja roku 2016" za "Najlepszą jakość obsługi w placówce"

15.03.2017

Prestiżowy tytuł "Bank doceniany przez klientów" dla Raiffeisen Polbank

05.01.2017

Zmiana Regulaminu rozpatrywania reklamacji

18.11.2016

Informacja o bankomatach

Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł, w całości wpłacony.