INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH W BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A.

Od 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), które przyznaje Państwu szereg nowych praw związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.

dla Klientów Indywidualnych i małych firm

Więcej

dla Klientów Indywidualnych i małych firm

dla Klientów Korporacyjnych

więcej

dla Klientów Korporacyjnych

Kontakt w sprawie danych osobowych

więcej

Kontakt w sprawie danych osobowych

Klauzule informacyjne Biura Informacji Kredytowej i Związku Banków Polskich

więcej

Klauzule informacyjne Biura Informacji Kredytowej i Związku Banków Polskich
Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł, w całości wpłacony.