OPROCENTOWANIE DEPOZYTÓW KORPORACYJNYCH

Okres lokatyKwota lokaty od 
20 000,00 PLN10 000,00 USD10 000,00 EUR10 000,00 GBP10 000,00 CHF
1 T 0,40% 0,10% 0,01% 0,20% 0,01%
2 T 0,40% 0,10% 0,03% 0,20% 0,01%
3 T 0,40% 0,10% 0,03% 0,20% 0,01%
1 M 0,60% 0,10% 0,05% 0,20% 0,01%
3 M 0,70% 0,10% 0,10% 0,30% 0,01%
6 M 1,30% 0,20% 0,20% 0,35% 0,01%
9 M 1,00% 0,30% 0,25% 0,50% 0,01%
12 M 1,00% 0,40% 0,30% 0,70% 0,01%
Tabela Overnight
 PLNUSDEUR
ON 0,20 % 0,08 % 0 %
Minimalne kwoty ON:
PLN - 100 000
EUR&USD - 25 000

Raiffeisen Bank Polska S.A. informuje i zastrzega, że dane zawarte na stronach niniejszego serwisu internetowego nie stanowią wiążącej oferty, w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, dla jakichkolwiek podmiotów, w szczególności oferty jakichkolwiek usług, w tym usług bankowych świadczonych użytkownikom serwisu www, klientom i partnerom Banku i podane zostały wyłącznie w celach informacyjnych

Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 78, 00-844, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 14540, o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości 2.256.683.400 PLN, o numerze NIP: 526-020-58-71, kodzie SWIFT: RCBWPLPW
Adres: ul. Grzybowska 78; 00-844 Warszawa; Polska; Tel.: (+48 22) 347 70 00; Fax: (+48 22) 347 70 01