Obsługa Reklamacji

Informacje dla Klientów banku, jak złożyć reklamację w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Klienci Raiffeisen Polbank mogą składać reklamacje w następujący sposób:

kurier int 03

TELEFONICZNIE

w Centrum Telefonicznym Raiffeisen Bank Polska S.A.: 22 549 99 99, 801 180 801

jak zalozyc 03

 ELEKTRONICZNIE: 

poprzez wysłanie wiadomości w systemie R-Online, o ile klient korzysta z wersji ww.systemu umożliwiającej złożenie reklamacji.

oddzial 1

 OSOBIŚCIE

w każdym oddziale Raiffeisen Polbank.

oddzial 2

LISTOWNIE
  • na adres Raiffeisen Bank Polska S.A., ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa, Zespół Reklamacji,
  • na adres Raiffeisen Bank Polska S.A., ul. Oświęcimska 9, 41-707 Ruda Śląska, Zespół Obsługi Rachunków i Kart dla reklamacji transakcji kartowych,
  • na adres Raiffeisen Bank Polska S.A., ul. Oświęcimska 9, 41-707 Ruda Śląska, Zespół Płatności i Reklamacji Transakcyjnych dla reklamacji płatności krajowych i zagranicznych.

Więcej informacji w Regulamin rozpatrywania reklamacji Klientów w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Raiffeisen Bank Polska S.A. informuje, że podmiotem uprawnionym, o którym mowa  w ustawie z dnia 23 września  2016r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich jest Rzecznik Finansowy. 

Raiffeisen Bank Polska S.A. informuje o istnieniu Platformy ODR (Online Dispute Resolution) - interaktywnej stronie internetowej, do której możliwy jest elektroniczny i bezpłatny dostęp we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej, udostępniana na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013. Platforma jest dostępna pod adresem:https://webgate.ec.europa.eu/odr/

Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 78, 00-844, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 14540, o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości 2.256.683.400 PLN, o numerze NIP: 526-020-58-71, kodzie SWIFT: RCBWPLPW
Adres: ul. Grzybowska 78; 00-844 Warszawa; Polska; Tel.: (+48 22) 347 70 00; Fax: (+48 22) 347 70 01