Obsługa Reklamacji

Informacje dla Klientów banku, jak złożyć reklamację w Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dotyczy usług Raiffeisen Polbank w ramach działalności przejętej przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

Klienci Raiffeisen Polbank mogą składać reklamacje w następujący sposób:

kurier int 03

TELEFONICZNIE

w Centrum Telefonicznym Raiffeisen Polbank : 22 549 99 99, 801 180 801

jak zalozyc 03

 ELEKTRONICZNIE: 

poprzez wysłanie wiadomości w systemie R-Online, o ile klient korzysta z wersji ww.systemu umożliwiającej złożenie reklamacji.

oddzial 1

 OSOBIŚCIE

w każdym oddziale Raiffeisen Polbank

oddzial 2

LISTOWNIE
  • na adres Bank BGŻ BNP Paribas S.A.  (dotyczy usług Raiffeisen Polbank w ramach działalności przejętej przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A.),ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, Zespół Reklamacji,
  • na adres Bank BGŻ BNP Paribas S.A.  (dotyczy usług Raiffeisen Polbank w ramach działalności przejętej przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A.), ul. Oświęcimska 9, 41-707 Ruda Śląska, Zespół Obsługi Rachunków i Kart dla reklamacji transakcji kartowych,
  • na adres Bank BGŻ BNP Paribas S.A.  (dotyczy usług Raiffeisen Polbank w ramach działalności przejętej przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A.), ul. Oświęcimska 9, 41-707 Ruda Śląska, Zespół Płatności i Reklamacji Transakcyjnych dla reklamacji płatności krajowych i zagranicznych.

Więcej informacji w Regulamin rozpatrywania reklamacji Klientów w Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

Jeśli przesłana odpowiedź nie spełniła Państwa oczekiwań lub chcieliby Państwo przekazać dodatkowe informacje do rozpatrzonej sprawy, można się odwołać do Rzecznika Klienta, kierując wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:  rzecznik.klienta@bgzbnpparibas.pl lub pisemnie na adres: Bank BGŻ BNP Paribas S.A., Rzecznik Klienta, ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa. 

Właściwymi dla Banku podmiotami uprawnionymi do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich są:

Bank odmawia wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich prowadzonym przez inne podmioty niż wymienione w punktach 1-3. 

Dodatkowo, w celu rozstrzygnięcia sporów w związku z zawartą internetowo umową, mogą Państwo skorzystać z platformy ODR, dostępnej pod adresem ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma ODR umożliwia przekazanie przez Klienta skargi podmiotowi zajmującemu się pozasądowym rozwiązywaniem sporów między konsumentami i przedsiębiorcami w ramach Unii Europejskiej.

Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł, w całości wpłacony.