Rynki finansoweR-DEALER - WYMIANA WALUT

R-DEALER - WYMIANA WALUT

Polega na kupnie lub sprzedaży przez Klienta określonej kwoty waluty po ustalonym przez strony kursie z datą rozliczenia przypadającą najpóźniej dwa dni robocze po dniu zawarcia transakcji.
WALUTOWE TRANSAKCJE TERMINOWE

WALUTOWE TRANSAKCJE TERMINOWE

Przy pomocy Walutowych Transakcji Terminowych FX Forward można skutecznie zarządzać ryzykiem kursu walutowego, występującego w przypadku działalności importowych bądź eksportowych.
Opcje Walutowe

Opcje Walutowe

Opcje walutowe skutecznie eliminują niepożądane zmiany kursu walut. Jedynym kosztem ponoszonym przez nabywcę opcji jest zapłacona premia.
Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł, w całości wpłacony.