Rynki finansoweR-DEALER - WYMIANA WALUT

R-DEALER - WYMIANA WALUT

Polega na kupnie lub sprzedaży przez Klienta określonej kwoty waluty po ustalonym przez strony kursie z datą rozliczenia przypadającą najpóźniej dwa dni robocze po dniu zawarcia transakcji.
WALUTOWE TRANSAKCJE TERMINOWE

WALUTOWE TRANSAKCJE TERMINOWE

Przy pomocy Walutowych Transakcji Terminowych FX Forward można skutecznie zarządzać ryzykiem kursu walutowego, występującego w przypadku działalności importowych bądź eksportowych.
Opcje Walutowe

Opcje Walutowe

Opcje walutowe skutecznie eliminują niepożądane zmiany kursu walut. Jedynym kosztem ponoszonym przez nabywcę opcji jest zapłacona premia.
Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 78, 00-844, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 14540, o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości 2.256.683.400 PLN, o numerze NIP: 526-020-58-71, kodzie SWIFT: RCBWPLPW
Adres: ul. Grzybowska 78; 00-844 Warszawa; Polska; Tel.: (+48 22) 347 70 00; Fax: (+48 22) 347 70 01