O KONCIE

Rachunek pomocniczy z atrakcyjnym oprocentowanie oraz ze swobodą dokonywania wypłat z rachunku w dowolnym czasie bez utraty odsetek.
  • atrakcyjne oprocentowanie – az do 1,05%,
  • im więcej srodków na rachunku firmowym tym wyższe oprocentowanie,
  • waluty: PLN, EUR, USD,
  • 0 zł za otwarcie,
  • wypłata środków bez utraty odsetek,
  • możliwość lokowania dowolnych kwot,
  • łatwy dostęp do środków za pośrednictwem systemu bankowości internetowej R-Online, aplikacji Mobilny Bank, Centrum Obsługi Klienta oraz sieci oddziałów Raiffeisen Polbank.

 

Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł, w całości wpłacony.