OSZCZĘDNOŚCI FIRMOWE

Atrakcyjne usługi dla firm ceniących gwarancję zysku i posiadających rachunek w Banku.

LOKATY TERMINOWE

Lokaty terminowe już od 8 dni, w różnych walutach, dostępne przez kanały elektroniczne.
  • Waluty: PLN, EUR, USD, GBP
  • Terminy: 1, 2, 3, 6, 12 miesiecy
  • Kwota: minimum 5000 zł lub 2.500 jednostek waluty
WIĘCEJ

LOKATY TERMINOWE

RACHUNEK ROZLICZENIOWO-LOKACYJNY

Rachunek pomocniczy z atrakcyjnym oprocentowaniem oraz ze swobodą dokonywania wypłat z rachunku w dowolnym czasie bez utraty odsetek.
  • Atrakcyjne oprocentowanie – aż do 1,05%
  • Im więcej środków na rachunku firmowym tym wyższe oprocentowanie
  • Waluty: PLN, EUR, USD
WIĘCEJ

RACHUNEK ROZLICZENIOWO-LOKACYJNY

Rachunek rozliczeniowo-lokacyjny dla Wymarzonego Konta Non-Profit

  • wypłata środków bez utraty odsetek
  • 0 PLN za otwarcie i prowadzenie rachunku
  • możliwość lokowania dowolnych kwot
WIĘCEJ

Rachunek rozliczeniowo-lokacyjny dla Wymarzonego Konta Non-Profit
Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł, w całości wpłacony.