Pierwszy limit kredytowy

Kredyt bez zabezpieczeń i z minimum formalności
  • Dla Profesjonalistów prowadzących Indywidualną Działalność Gospodarczą, dla spółek cywilnych, spółek partnerskich i spółek jawnych
  • Firmy działające min. 6 miesięcy na rynku
  • Oprocentowanie WIBOR 1M +marża banku
  • Finansowanie bieżącej działalności gospodarczej

Co zyskujesz?  • Kredyt bez zabezpieczeń i z minimum formalności – jedynie dokumenty rejestrowe Twojej firmy i 3 wyciągi z konta firmowego
  • 10 tys złotych na wszelkie bieżące wydatki firmowe
  • Elastyczna forma i okres spłaty do 12 miesięcy z możliwością automatycznego przedłużenia 
Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł, w całości wpłacony.