LIMIT KREDYTOWY

Zabezpieczony gwarancją BGK

Skorzystaj z rządowego programu wspierania małych firm. Kredyt zabezpieczony gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego (gwarancją de minimis) udzielany jest na finansowanie bieżącej działalności w postaci limitu kredytowego w rachunku bieżącym. Możesz go wykorzystać na: finansowanie bieżącej działalności, zapłacenie faktur za zakupione towary i usługi, opłaty i składki US / ZUS, innych zobowiązań jakie powstały w związku z prowadzoną działalnością,

 • maksymalna kwota limitu to 1 000 000 PLN
 • kredyt udzielany jest wyłącznie w PLN
 • zmienne oprocentowanie kredytu (WIBOR 3M + marża banku)
 • okres kredytowania: 24 miesięce
 • możliwość zabezpieczenia spłaty ubezpieczeniem na życie R-Bezpieczna Spłata

Zabezpieczenie kredytu:

 • gwarancja de minimis BGK

WIĘCEJ INFORMACJI • Brak konieczności posiadania nieruchomości jako formy zabezpieczenia
 • Gwarancja bankowa jako jedyne zabezpieczenie kredytu
 • Niska opłata za roczny okres gwarancji - tylko 0,5% kwoty gwarancji
 • Możliwa większa kwota finansowania niż w ofercie niezabezpieczonej
 • Niższe oprocentowanie kredytu niż w ofercie niezabezpieczonej
 • Kontakt wyłącznie z opiekunem Klienta na wszystkich etapach, bez konieczności kontaktu z BGK
Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł, w całości wpłacony.