Limit kredytowy w rachunku bieżącym zabezpieczony

Kredyt w rachunku bieżącym, zabezpieczony nieruchomością, z szybkim dostępem do gotówki i elastyczną forma spłaty dzięki zmniejszaniu wielkości zadłużenia każdorazowo po wpływie gotówki na rachunek.

Kredyt w rachunku bieżącym, zabezpieczony nieruchomością, z szybkim dostępem do gotówki i elastyczną forma spłaty dzięki zmniejszaniu wielkości zadłużenia każdorazowo po wpływie gotówki na rachunek.

 • kwota do 500 000 zł,
 • oprocenotwanie WIBOR 3M +marza banku,
 • maksymalny okres kredytowania 12 miesięcy z możliwością odnowienia limitu na kolejny okres,
 • dobrowolne ubezpieczenie R-Bezpieczna Spłata,
 • atrakcyjne ubezpieczenie nieruchomości Bezpieczna Nieruchomość.

Zabezpieczeniem mogą być nieruchomości firmowe i osobiste także  nieruchomości należące do osób trzecich.

Finansowanie bieżącej działalności gospodarczej + spłata zobowiązania w innym banku udzielonego na cel związany z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Ubezpieczenie R-Bezpieczna Spłata • jest przeznaczone dla osób prowadzących indywidualną działalność gospodarczą,
 • w ramach ubezpieczenia ubezpieczyciel Uniqa TU na Życie S.A. dokona spłaty zadłużenia na dzień przed zajściem zdarzenia ubezpieczeniowego, w przypadku: śmierci Ubezpieczonego lub całkowitej niezdolności do pracy Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub choroby, orzeczonej przez ZUS,
 • świadczenie jest ograniczone do kwoty 250 000 PLN,
 • miesięczny koszt ubezpieczenia: 0,25% salda zadłużenia,
 • opłata naliczana jest wyłącznie za dni, w których Ubezpieczony korzysta z zadłużenia,
 • przystąpienie do ubezpieczenia jest całkowicie dobrowolne i niesie ze sobą dodatkową korzyść w postaci obniżenia oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym o 1 punkt procentowy.
Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł, w całości wpłacony.