Limit kredytowy w rachunku bieżącym niezabezpieczony

Kredyt w rachunku bieżącym, zabezpieczony nieruchomością, z szybkim dostępem do gotówki i elastyczną forma spłaty dzięki zmniejszaniu wielkości zadłużenia każdorazowo po wpływie gotówki na rachunek.
  • Kwota do 250 000 zł
  • Oprocentowanie WIBOR 1M +marza banku
  • Maksymalny okres kredytowania 12 miesięcy z możliwością odnowienia limitu na kolejny okres
  • Bez wymogu dostarczenia sprawozdań kwartalnych lub rocznych w trakcie trwania produktu

Dobrowolne ubezpieczanie R-Bezpieczna Spłata

Finansowanie bieżącej działalności gospodarczej + spłata zobowiązania w innym banku udzielonego na cel związany z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Dostęp do gotówki na rachunku zawsze pod ręką

Spłata comiesięczna należnych odsetek oraz prowizji od salda wykorzystanych i niewykorzystanych  środków. 

Każdy wpływ środków na rachunek bieżący powoduje automatyczne zmniejszenie występującego salda debetowego i daje możliwość ponownego zadłużenia się  do kwoty udzielonego Kredytu.

Brak konieczności comiesięcznej spłaty kapitału.

Ubezpieczenie R-Bezpieczna Spłata  • jest przeznaczone dla osób prowadzących indywidualną działalność gospodarczą
  • w ramch ubezpieczenia ubezpieczyciel Uniqa TU na Życie S.A. dokona spłaty zadłużenia na dzień przed zajściem zdarzenia ubezpieczeniowego, w przypadku: śmierci Ubezpieczonego lub całkowitej niezdolności do pracy Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub choroby, orzeczonej przez ZUS
  • świadczenie jest ograniczone do kwoty 250 000 PLN
  • miesięczny koszt ubezpieczenia: 0,25% salda zadłużenia
  • opłata naliczana jest wyłącznie za dni, w których Ubezpieczony korzysta z zadłużenia
  • przystąpienie do ubezpieczenia jest całkowicie dobrowolne i niesie ze sobą dodatkową korzyść w postaci obniżenia oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym o 1 punkt procentowy
Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 78, 00-844, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 14540, o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości 2.256.683.400 PLN, o numerze NIP: 526-020-58-71, kodzie SWIFT: RCBWPLPW
Adres: ul. Grzybowska 78; 00-844 Warszawa; Polska; Tel.: (+48 22) 347 70 00; Fax: (+48 22) 347 70 01