Limit kredytowy w rachunku bieżącym niezabezpieczony

Kredyt w rachunku bieżącym, zabezpieczony nieruchomością, z szybkim dostępem do gotówki i elastyczną forma spłaty dzięki zmniejszaniu wielkości zadłużenia każdorazowo po wpływie gotówki na rachunek.
  • Kwota do 250 000 zł
  • Oprocentowanie WIBOR 1M +marza banku
  • Maksymalny okres kredytowania 12 miesięcy z możliwością odnowienia limitu na kolejny okres
  • Bez wymogu dostarczenia sprawozdań kwartalnych lub rocznych w trakcie trwania produktu

Dobrowolne ubezpieczanie R-Bezpieczna Spłata

Finansowanie bieżącej działalności gospodarczej + spłata zobowiązania w innym banku udzielonego na cel związany z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Dostęp do gotówki na rachunku zawsze pod ręką

Spłata comiesięczna należnych odsetek oraz prowizji od salda wykorzystanych i niewykorzystanych  środków. 

Każdy wpływ środków na rachunek bieżący powoduje automatyczne zmniejszenie występującego salda debetowego i daje możliwość ponownego zadłużenia się  do kwoty udzielonego Kredytu.

Brak konieczności comiesięcznej spłaty kapitału.

Ubezpieczenie R-Bezpieczna Spłata  • jest przeznaczone dla osób prowadzących indywidualną działalność gospodarczą
  • w ramch ubezpieczenia ubezpieczyciel Uniqa TU na Życie S.A. dokona spłaty zadłużenia na dzień przed zajściem zdarzenia ubezpieczeniowego, w przypadku: śmierci Ubezpieczonego lub całkowitej niezdolności do pracy Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub choroby, orzeczonej przez ZUS
  • świadczenie jest ograniczone do kwoty 250 000 PLN
  • miesięczny koszt ubezpieczenia: 0,25% salda zadłużenia
  • opłata naliczana jest wyłącznie za dni, w których Ubezpieczony korzysta z zadłużenia
  • przystąpienie do ubezpieczenia jest całkowicie dobrowolne i niesie ze sobą dodatkową korzyść w postaci obniżenia oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym o 1 punkt procentowy
Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł, w całości wpłacony.