Kredyt obrotowy zabezpieczony gwarancją BGK

Kredyt zabezpieczony gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego (gwarancją de minimis) przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej
 • maksymalna kwota kredytu to 400 000 zł,
 • oprocentowanie zmienne WIBOR 3M + marza banku,
 • okres kredytowania do 84 miesięcy,
 • waluta PLN,
 • możliwość zabezpieczenia spłaty ubezpieczeniem na zycie.

Więcej informacjii • brak konieczności posiadania nieruchomości jako formy zabezpieczenia,
 • gwarancja bankowa jako jedyne zabezpieczenie kredytu,
 • niska opłata za roczny okres gwarancji - tylko 0,5% kwoty gwarancji,
 • możliwa większa kwota finansowania niż w ofercie niezabezpieczonej,
 • niższe oprocentowanie kredytu niż w ofercie niezabezpieczonej,
 • wszystkie formalności załatwiane za pośrednictwem Banku bez konieczności kontaktu z BGK.
Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 78, 00-844, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 14540, o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości 2.256.683.400 PLN, o numerze NIP: 526-020-58-71, kodzie SWIFT: RCBWPLPW
Adres: ul. Grzybowska 78; 00-844 Warszawa; Polska; Tel.: (+48 22) 347 70 00; Fax: (+48 22) 347 70 01