Kredyt obrotowy zabezpieczony gwarancją BGK

Kredyt zabezpieczony gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego (gwarancją de minimis) przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej
 • maksymalna kwota kredytu to 250 000 zł,
 • oprocentowanie zmienne WIBOR 3M + marza banku,
 • okres kredytowania do 84 miesięcy,
 • waluta PLN,
 • możliwość zabezpieczenia spłaty ubezpieczeniem na zycie.

Więcej informacjii • brak konieczności posiadania nieruchomości jako formy zabezpieczenia,
 • gwarancja bankowa jako jedyne zabezpieczenie kredytu,
 • niska opłata za roczny okres gwarancji - tylko 0,5% kwoty gwarancji,
 • możliwa większa kwota finansowania niż w ofercie niezabezpieczonej,
 • niższe oprocentowanie kredytu niż w ofercie niezabezpieczonej,
 • wszystkie formalności załatwiane za pośrednictwem Banku bez konieczności kontaktu z BGK.
Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł, w całości wpłacony.