Kredyt obrotowy niezabezpieczony

Kredyt jest przeznaczony na finansowanie bieżących potrzeb firmy, bez angażowania środków własnych . Spłata o ustalonym harmonogramie w miesięcznych ratach.
  • Kwota kredytu do 250 000 zł
  • Bez zabezpieczeń przyznawany na 6 lat
  • Możliwość zmniejszenia dotychczasowej wysokości miesięcznych rat oraz skrócenie okresu kredytowania poprzez konsolidację kredów w innych bankach – prowizja za przeniesienie finansowania już od 0%
  • Możliwość dostosowania terminu spłat oraz wysokości rat do specyfiki prowadzonej działalności

Informacje  • Kredyt przeznaczony na finansowanie/refinansowanie bieżących potrzeb takich jak zakup towarów, materiałów do produkcji, surowców oraz materiałów eksploatacyjnych
  • Elastyczny dostęp do środków - uruchomienie i spłata następuje z rachunku bieżącego
  • Możliwość zabezpieczenia spłaty poprzez wybór ubezpieczenia na życie Bezpieczny Biznes 24
Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 78, 00-844, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 14540, o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości 2.256.683.400 PLN, o numerze NIP: 526-020-58-71, kodzie SWIFT: RCBWPLPW
Adres: ul. Grzybowska 78; 00-844 Warszawa; Polska; Tel.: (+48 22) 347 70 00; Fax: (+48 22) 347 70 01