Kredyt obrotowy niezabezpieczony

Kredyt jest przeznaczony na finansowanie bieżących potrzeb firmy, bez angażowania środków własnych . Spłata o ustalonym harmonogramie w miesięcznych ratach.
  • Kwota kredytu do 250 000 zł
  • Bez zabezpieczeń przyznawany na 7 lat
  • Możliwość zmniejszenia dotychczasowej wysokości miesięcznych rat oraz skrócenie okresu kredytowania poprzez konsolidację kredów w innych bankach – prowizja za przeniesienie finansowania już od 0%
  • Możliwość dostosowania terminu spłat oraz wysokości rat do specyfiki prowadzonej działalności

Informacje  • Kredyt przeznaczony na finansowanie/refinansowanie bieżących potrzeb takich jak zakup towarów, materiałów do produkcji, surowców oraz materiałów eksploatacyjnych
  • Elastyczny dostęp do środków - uruchomienie i spłata następuje z rachunku bieżącego
  • Możliwość zabezpieczenia spłaty poprzez wybór ubezpieczenia na życie Bezpieczny Biznes 24
Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł, w całości wpłacony.