Kredyt inwestycyjny na zakup środka transportu

Finansowanie samochodów osobowych oraz małych samochodów dostawczych o maksymalnej masie całkowitej nie większej niż 3,5 tony.
  • Kwota kredytu 500 000 zł
  • Oprocentowanie WIBOR 3M + marża banku
  • Okres kredytowania nawet do 84 miesięcy
  • Kapitał i odsetki spłacane są w okresach miesięcznych w ratach malejących lub równych

Zabezpieczenie kredytu stanowi przewłaszczenie ułamkowej części środka transportu (samochodu) wraz z cesją z polisy ubezpieczenia AC pojazdu.

Finansujemy

zakup środków transportu:

  • samochody osobowe oraz małe samochody dostawcze (dopuszczalna masa całkowita nie większa niż 3,5 tony)
  • samochody fabrycznie nowe oraz samochody używane zarejestrowane na terytorium RP.
Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł, w całości wpłacony.