Kredyt inwestycyjny na zakup środka transportu

Finansowanie samochodów osobowych oraz małych samochodów dostawczych o maksymalnej masie całkowitej nie większej niż 3,5 tony.
  • Kwota kredytu 500 000 zł
  • Oprocentowanie WIBOR 3M + marża banku
  • Okres kredytowania nawet do 84 miesięcy
  • Kapitał i odsetki spłacane są w okresach miesięcznych w ratach malejących lub równych

Zabezpieczenie kredytu stanowi przewłaszczenie ułamkowej części środka transportu (samochodu) wraz z cesją z polisy ubezpieczenia AC pojazdu.

Finansujemy

zakup środków transportu:

  • samochody osobowe oraz małe samochody dostawcze (dopuszczalna masa całkowita nie większa niż 3,5 tony)
  • samochody fabrycznie nowe oraz samochody używane zarejestrowane na terytorium RP.
Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 78, 00-844, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 14540, o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości 2.256.683.400 PLN, o numerze NIP: 526-020-58-71, kodzie SWIFT: RCBWPLPW
Adres: ul. Grzybowska 78; 00-844 Warszawa; Polska; Tel.: (+48 22) 347 70 00; Fax: (+48 22) 347 70 01