Kredyt inwestycyjny na zakup nieruchomości

Kredyt firmowy na zakup i remont nieruchomości, w tym również budowę nieruchomości z deweloperem - rynek pierwotny, budowę i rozbudowę systemem gospodarczym, modernizację, adaptację nieruchomości związanej z prowadzoną działalnością i refinansowanie kredytów na powyższe cele.
Kredyt może być również wykorzystany na refinansowanie kredytów detalicznych (celowych zabezpieczonych i niezabezpieczonych):
  • kwota kredytu do 2 200 000 zł,
  • okres kredytowania do 120 miesięcy,
  • w ramach kredytu Klient może otrzymać dodatkowe środki (max. 5% kwoty Kredytu), wypłacone bezpośrednio na rachunek Klienta,
  • finansowanie możliwe nawet do 100% inwestycji,
  • możliwość zabezpieczenia spłaty ubezpieczeniem na życie Kredyt z Ochroną 24,
  • atrakcyjne ubezpieczenie nieruchomości Bezpieczna Nieruchomość.

Dodatkowe informacje  • zabezpieczeniem mogą być nieruchomości firmowe i osobiste oraz nieruchomości należące do osób trzecich,
  • sposób wypłaty środków również w transzach,
  • możliwość wcześniejszej, częściowej lub całkowitej spłaty pożyczki.
Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł, w całości wpłacony.