Kredyt inwestycyjny dla Wspólnot Mieszkaniowych

Kredyt jest przeznaczony na dowolny cel inwestycyjny lub refinansowanie kredytów z innych banków.
 • kwota kredytu do 1 200 000 PLN,
 • okres kredytowania do 180 miesięcy,
 • karencja w spłacie kapitału do 6 miesięcy,
 • wypłata jednorazowa  lub w transzach,
 • spłata kredytu w ratach równych lub malejących,
 • oprocentowanie oparte o stawkę WIBOR 3m,
 • prowizja uzależniona od celu kredytowania już od 0%,
 • zdolność kredytowa kalkulowana w oparciu o wysokość funduszu remontowego,
 • akceptacja dochodów dodatkowych,
 • zabezpieczenie w postaci:
  • pełnomocnictwa do dysponowania rachunkami,
  • cesji z polisy ubezpieczeniowej Wspólnoty Mieszkaniowej od ognia i innych zdarzeń losowych.

INFORMACJE

Decydując się na kredyt w Raiffeisen Polbank Wspólnota Mieszkaniowa uzyskuje:

 • symulację zdolności kredytowej podczas pierwszej wizyty w banku,
 • możliwość negocjacji marży kredytu,
 • ograniczone formalności i szybką decyzję kredytową,
 • niezwłoczne udostępnienie środków z tytułu kredytu.
Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 78, 00-844, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 14540, o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości 2.256.683.400 PLN, o numerze NIP: 526-020-58-71, kodzie SWIFT: RCBWPLPW
Adres: ul. Grzybowska 78; 00-844 Warszawa; Polska; Tel.: (+48 22) 347 70 00; Fax: (+48 22) 347 70 01