Kredyt inwestycyjny dla Wspólnot Mieszkaniowych

Kredyt jest przeznaczony na dowolny cel inwestycyjny lub refinansowanie kredytów z innych banków.
 • kwota kredytu do 1 200 000 PLN,
 • okres kredytowania do 180 miesięcy,
 • karencja w spłacie kapitału do 6 miesięcy,
 • wypłata jednorazowa  lub w transzach,
 • spłata kredytu w ratach równych lub malejących,
 • oprocentowanie oparte o stawkę WIBOR 3m,
 • prowizja uzależniona od celu kredytowania już od 0%,
 • zdolność kredytowa kalkulowana w oparciu o wysokość funduszu remontowego,
 • akceptacja dochodów dodatkowych,
 • zabezpieczenie w postaci:
  • pełnomocnictwa do dysponowania rachunkami,
  • cesji z polisy ubezpieczeniowej Wspólnoty Mieszkaniowej od ognia i innych zdarzeń losowych.

INFORMACJE

Decydując się na kredyt w Raiffeisen Polbank Wspólnota Mieszkaniowa uzyskuje:

 • symulację zdolności kredytowej podczas pierwszej wizyty w banku,
 • możliwość negocjacji marży kredytu,
 • ograniczone formalności i szybką decyzję kredytową,
 • niezwłoczne udostępnienie środków z tytułu kredytu.
Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł, w całości wpłacony.