KARTA KREDYTOWA DLA BIZNESU

Karta kredytowa dla firm do szybkiego finansowania bieżącej działalności z opcją bezpłatnego kredytu dla transakcji bezgotówkowych.
wygodna karta kredytowa visa 0zl

0 zł za przyznanie karty

 
 
wygodna karta kredytowa visa 0zl

0 zł za dostęp do rachunku karty przez system bankowości internetowej R-Online i aplikację Mobilny Bank

 
 
wygodna karta kredytowa visa 0zl

0 zł za ubezpieczenie "Karta bez ryzyka - mała firma", które zapewnia ochronę na wypadek:

 • utraty środków pieniężnych pobranych z bankomatu lub kasy banku (przez 2 godziny od momentu pobrania pieniędzy) na terenie RP i poza granicami,
 • nieuprawnionego użycia utraconej karty,
 • niezgodnego z celem użycia karty służbowej przez użytkownika.
 
 
 • dowolna liczba kart z indywidualnymi, dziennymi limitami transakcyjnymi,
 • nieoprocentowanykredyt do 55 dni dla transakcji bezgotówkowych,
 • elastyczna forma spłaty, tylko 5 % kwoty zadłużenia (min. 100 zł),
 • atrakcyjne i przejrzyste warunki cenowe.

Przejrzyste stałe opłaty:

 
 • 10 zł opłata miesięczna,
 • 10 zł za wypłatę gotówki,
 • 10 zł za przelew z kontakarty.

Wykorzystujesz środki jak potrzebujesz:

 
 • dokonując transakcji bezgotówkowych,
 • przelewając środki z konta karty,
 • wypłacając gotówkę z bankomatu.

Dodatkowe Korzyści

 • możliwość skorzystania z nieoprocentowanego kredytu do 55 dni dla transakcji bezgotówkowych,
 • elastyczna forma spłaty - wystarczy tylko 5% kwoty zadłużenia (min. 100 zł),
 • do wyboru 5 różnych terminów generowania wyciągu,
 • dowolna liczba kart z indywidualnymi, dziennymi limitami transakcyjnymity.
Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł, w całości wpłacony.