KARTA DEBETOWA VISA BUSINESS

Karta debetowa wydawana do konta w PLN, z technologia zbliżeniową i możliwością realizowania transakcji przez Internet.
wygodna karta kredytowa visa 0zl

0 zł za wypłaty z bankomatów sieci Euronet w Polsce oraz usytuowanych w placówkach Banku


 
wygodna karta kredytowa visa 0zl

0 zł za wpłaty w wyszczególnionych bankomatach własnych Banku

 
 • możliwość wydania dowolnej liczby kart do jednego rachunku w PLN (właściciel, pracownicy)
 • możliwość ustalania dziennych limitów transakcyjnych dla każdej karty wydanej do rachunku w PLN
 • zbiorcze zestawienie transakcji w bankowości elektronicznej dokonanych przy użyciu wszystkich kart
 • ubezpieczenie „Karta Business bez ryzyka”
 • atrakcyjne korzyści i warunki cenowe
 • 3 zł za użytkowanie karty, a jeżeli wypływy na konto będą wyższe to opłata będzie obniżona:
  • 1,5 zł za wpływy powyżej 20 tyś zł lub
  • do 0 zł za wpływy powyżej 100 tyś zł
 • możliwość otwarcia dla każdej karty osobnego rachunku w PLN
 • możliwość wydania dowolnej liczby kart do jednego rachunku w PLN (np. dla właścicieli, pracowników)
 • możliwość ustalania dziennych limitów transakcyjnych dla każdej karty wydanej do rachunku w PLN
 • możliwość realizowania transakcji przez Internet, telefon
 • możliwości zbiorczego przygotowania zestawienia transakcji w bankowości elektronicznej dokonanych przy użyciu wszystkich kart wydanych do rachunku
 • możliwość wnioskowania o ubezpieczenie "Karta Business bez Ryzyka" dla posiadanych kart
 • możliwość transakcji zbliżeniowych dzięki technologii VISA PayWave

DODATKOWE KORZYŚCI

CAŁODOBOWE WPŁATOMATY

Oferujemy możliwość bezpłatnego dokonywania wpłat w PLN w bankomatach z funkcją wpłatomatu w wyszczególnionych placówkach banku na terenie całej Polski.

 

TECHNOLOGIA VISA PAYWAVE

 

 • karty z technologią zbliżeniową VISA PayWave to szybkie i bezpieczne dokonywanie płatności poprzez zbliżenie karty do terminala, bez podawania PIN, do kwoty 50 PLN
 • karty VISA PayWave mogą być używane w miejscach oznaczonych logo VISA PayWave w Polsce i za granicą.

 

UBEZPIECZENIE "KARTA BUSINESS BEZ RYZYKA"


Wspólnie z Towarzystwem Ubezpieczeniowym UNIQA S.A dla posiadaczy i użytkowników kart debetowych VISA Business został przygotowany pakiet ubezpieczeniowy "Karta Business bez Ryzyka" w cenie 5,99 PLN miesięcznie za kartę. 

Ubezpieczenie obejmuje:

 • utratę/kradzież karty
 • nieuprawnione wykorzystanie karty
 • utratę środków wypłaconych kartą z bankomatu lub kasy banku
 • ubezpieczenie w podróży zagranicznej obejmujące:
  • opiekę medyczną
  • ubezpieczenie na życie
  • utratę, zniszczenie i spóźnienie bagażu
  • pomoc w podróży (prawną, finansową)
  • OC
Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 78, 00-844, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 14540, o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości 2.256.683.400 PLN, o numerze NIP: 526-020-58-71, kodzie SWIFT: RCBWPLPW
Adres: ul. Grzybowska 78; 00-844 Warszawa; Polska; Tel.: (+48 22) 347 70 00; Fax: (+48 22) 347 70 01