KARTA DEBETOWA VISA BUSINESS

Karta debetowa wydawana do konta w PLN, z technologia zbliżeniową i możliwością realizowania transakcji przez Internet.
wygodna karta kredytowa visa 0zl

0 zł za wypłaty z bankomatów sieci Euronet w Polsce oraz usytuowanych w placówkach Banku


 
wygodna karta kredytowa visa 0zl

0 zł za wpłaty w wyszczególnionych bankomatach usytuowanych w placówkach Banku

 
 • możliwość wydania dowolnej liczby kart do jednego rachunku w PLN (właściciel, pracownicy)
 • możliwość ustalania dziennych limitów transakcyjnych dla każdej karty wydanej do rachunku w PLN
 • atrakcyjne korzyści i warunki cenowe:
  • 0 zł za wydanie i użytkowanie karty przy wpływach na konto powyżej 100 tyś. zł,
  • 2,5 zł za wydanie i użytkowanie karty przy wpływach na konto powyżej 20 tyś zł
  • 5 zł za wydanie i użytkowanie karty przy wpływach na konto poniżej 20 tyś zł
 • możliwość otwarcia dla każdej karty osobnego rachunku w PLN
 • możliwość realizowania transakcji przez Internet, telefon
 • możliwości zbiorczego przygotowania zestawienia transakcji w bankowości elektronicznej dokonanych przy użyciu wszystkich kart wydanych do rachunku
 • możliwość transakcji zbliżeniowych dzięki technologii VISA PayWave

DODATKOWE KORZYŚCI

CAŁODOBOWE WPŁATOMATY

Oferujemy możliwość bezpłatnego dokonywania wpłat w PLN w bankomatach z funkcją wpłatomatu w wyszczególnionych placówkach banku na terenie całej Polski.

 

TECHNOLOGIA VISA PAYWAVE

 

 • karty z technologią zbliżeniową VISA PayWave to szybkie i bezpieczne dokonywanie płatności poprzez zbliżenie karty do terminala, bez podawania PIN, do kwoty 50 PLN
 • karty VISA PayWave mogą być używane w miejscach oznaczonych logo VISA PayWave w Polsce i za granicą.

 

 

Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł, w całości wpłacony.