LOKATY TERMINOWE

Lokaty terminowe już od 8 dni, w różnych walutach, dostępne przez kanały elektroniczne.
  • Waluty: PLN, EUR, USD, GBP
  • Terminy: 1, 2, 3, 6, 12 miesiecy
  • Kwota: minimum 5000 zł lub 2.500 jednostek waluty
  • Możliwość automatycznego odnawiania
  • Atrakcyjne oprocentowanie - zysk z lokaty nie podlega podatkowi od zysków

 

Wysokość oprocentowania


  • wysokość oprocentowania uzależniona od kwoty i okresu lokaty

 

 

Jak założyć?


  • w każdej placówce banku
  • poprzez Call Centre pod numerem 801 180 801 lub 22 549 99 99, po połączeniu wciskając 1, następnie 6 aby przyspieszyć połączenie
  • w bankowości Internetowej R-Online Biznes - w tym kanale możesz założyć lokatę na dowolny termin od 8 dni do 1 roku

 

Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł, w całości wpłacony.