GWARANCJE BANKOWE

Gwarancja bankowa jest nieodwołanym zobowiązaniem banku, zapewniającym pokrycie zobowiązań finansowych Klienta. Oznacza to, że określona kwota zostanie wypłacona beneficjentowi wskazanemu w gwarancji, w chwili, gdy spełni on określone w dokumencie warunki.
 • bezgotówkowa forma zabezpieczenia zobowiązań wobec kontrahentów – zleceniodawca nie deponuje u kontrahenta własnych środków,
 • wzrost wiarygodności firmy wobec kontrahentów – zobowiązanym z gwarancji jest Bank,
 • korzystniejsze warunki transakcji – w przypadku gwarancji płatności stanowiącej zabezpieczenie tzw. kredytu kupieckiego istnieje możliwość odroczenia terminów płatności,
 • możliwość odzyskania gotówki od kontrahenta – w przypadku gwarancji wystawianej na okres rękojmi - Beneficjenci zatrzymują część kwot celem zabezpieczenia, wystawienie gwarancji zwrotu kwot zatrzymanych pozwala na odzyskanie tych środków.

DLA KOGO


Gwarancje bankowe przeznaczone są dla firm, które:
 • współpracują z firmami na rynku krajowym i zagranicznym,
 • są eksporterem, importerem,
 • zawierają kontrakty,
 • są najemcami,
 • chcą wynegocjować korzystniejszą cenę, podnieść swoją wiarygodność
 • pragną odzyskać wcześniej zablokowane pieniądze

RODZAJE GWARANCJI


 • Gwarancja przetargowa,
 • Gwarancja dobrego wykonania umowy,
 • Gwarancja rękojmi,
 • Gwarancja zwrotu zaliczki,
 • Gwarancja zwrotu kwot zatrzymanych,
 • Gwarancja płatnicza,
 • Gwarancja najmu,
 • Gwarancja spłaty kredytu,
 • Gwarancja transportowa.
Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 78, 00-844, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 14540, o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości 2.256.683.400 PLN, o numerze NIP: 526-020-58-71, kodzie SWIFT: RCBWPLPW
Adres: ul. Grzybowska 78; 00-844 Warszawa; Polska; Tel.: (+48 22) 347 70 00; Fax: (+48 22) 347 70 01