WYBIERZ KATEGORIĘ

Rachunki

Terminale

Kto może zawrzeć umowę rachunku z segmentu małych przedsiębiorstw?
Umowa może być zawarta przez Przedsiębiorców:
a) posiadających status dewizowy oraz podatkowy Rezydenta,
b) nie prowadzących działalności kantorowej,
c) których wysokość deklarowanych obrotów rocznych nie przekracza maksymalnej kwoty obrotów określonych poniżej przez Bank dla Klientów segmentu Małych Przedsiębiorstw.

Dla Klientów segmentu Małych Przedsiębiorstw obowiązują następujące kwoty maksymalnych obrotów:
  • 4 mln PLN, niezależnie od formy prowadzonej księgowości przez Klienta lub
  • 6 mln PLN, w przypadku prowadzenia przez Klienta uproszczonej formy księgowości
W jakich walutach można założyć rachunek pomocniczy?
W segmencie małych przedsiębiorstw Klient może posiadać rachunki w następujących walutach: PLN, EUR, USD, CHF, GBP, SEK, DKK, NOK, CZK, HUF, JPY, CAD, AUD, RUB.
Jak działa obniżanie opłat w Wymarzonym Koncie dla Biznesu?
Obniżenie opłat następuje automatycznie na podstawie wpływów na rachunki Klienta jakie były zaksięgowane w zakończonym miesiącu.
Jakie warunki muszę spełnić aby rachunek był bezpłatny?
Prowadzenie rachunku jest bezpłatne bez dodatkowych warunków do spełnienia..
Mam zarejestrowaną firmę poza granicami Polski. Czy mogę otworzyć konto w Państwa banku?
Tak, ale tylko w linii biznesowej korporacyjnej.
Jaki jest kod SWIFT banku?
Kod SWIFT: RCBWPLPW.
Jak mogę obniżyć koszty związane z rachunkiem?
Wymarzone Konto dla Biznesu ma unikatowe rozwiązanie polegające na automatycznym obniżaniu niektórych opłat, w szczególności transakcyjnych. Wystarczy jak Klient będzie zapewniał odpowiednie wpływy na rachunek. Przykładowo dla wpływów pow. 20tys Klient otrzymuje dodatkowe 20 szt darmowych przelewów krajowych a przy wpływach powyżej 100tys miesięcznie otrzymuje nieograniczone bezpłatne przelewy krajowe.
W jaki sposób odbywa się podpisanie umowy o terminal?
Umowę można podpisać w każdej placówce Raiffeisen POLBANK.
Firmy zainteresowane terminalem zapraszamy również do wypełnienia formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie Terminal stacjonarny / Terminal przenośny. Oddzwonimy i zaproponujemy najlepszą ofertę dla Państwa firmy.
Z jaką firmą współpracuje Raiffeisen POLBANK w zakresie terminali płatniczych?
W zakresie akceptacji kart płatniczych Raiffeisen POLBANK współpracuje z REVO (EVO Payments International). Oznacza to, że umowa o terminal zawierana jest bezpośrednio z EVO Payments International, którą na mocy współpracy Raiffeisen POLBANK i EVO Payments International można podpisać w placówkach banku.
Z kim mogę się skontaktować jeśli mam problemy techniczne z terminalem REVO?
Wszelkie problemy w sprawach technicznych oraz umowy z REVO należy kierować do Centrum Obsługi Akceptanta REVO pod numerem telefonu 22 382 38 38 lub coa@revopayments.pl
Gdzie znajdę odpowiedzi na pytania dotyczące obsługi terminali płatniczych REVO?
Więcej pytań i odpowiedzi dotyczących terminali znajdą Państwo na stronie REVO https://www.revopayments.pl/strefa-akceptanta/pytania-i-odpowiedzi/
Mam już podpisaną umowę o terminal z REVO i jestem zainteresowany/a rozszerzeniem współpracy. Jakie kroki powinienem wykonać?
Najlepiej skontaktować się ze swoim opiekunem, który pomoże w podpisaniu odpowiednich dokumentów lub udać się do najbliższego oddziału bankowego.
Jak można zmienić błędne dane adresowe na fakturze otrzymanej od REVO?
Należy skontaktować się Centrum Obsługi Akceptanta REVO (22 382 38 38).
Jak przekazać informację o zmianie danych firmy?

Zmiana danych firmy możliwa jest wyłącznie na podstawie pisemnej dyspozycji Klienta, wraz z dołączonymi odpowiednimi dokumentami rejestracyjnymi firmy (np. NIP, REGON, wpis do EDG/KRS) oraz wypełnienia odpowiedniego formularza znajdującego się na stronie https://www.revopayments.pl/strefa-akceptanta/dokumenty-i-formularze/#c1132.

W przypadku zmiany danych osobowych (w nazwie firmy, reprezentacji firmy), zmiany można dokonać na podstawie kserokopii dowodu osobistego lub kserokopii skróconego odpisu Aktu małżeństwa oraz aktualnych dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności gospodarczej.

Zmiana adresu korespondencyjnego wprowadzana jest na podstawie pisemnej dyspozycji Klienta bez konieczności dołączania dokumentów.

W przypadku dodatkowych pytań należy skontaktować się z Centrum Obsługi Akceptanta REVO (22 382 38 38).

Jak zgłosić kradzież terminala?
Należy skontaktować się z Centrum Obsługi Akceptanta REVO (22 382 38 38) lub coa@revopayments.pl. Prosimy o przygotowanie kopii protokołu zgłoszenia szkody wystawionego Państwu przez policję. W przypadku, gdy sprawa została już zamknięta prosimy o przygotowanie zaświadczenia o umorzeniu postępowania.
Czy można przyjąć płatność kartą wydaną na inną osobę?
Korzystanie z karty przez osobę inną niż właściciel karty jest niedozwolone. Do korzystania z karty uprawniona jest tylko ta osoba, której imię i nazwisko widnieje na karcie. Tym samym sprzedawca nie może przyjmować zapłaty kartą nie należącą do osoby płacącej.
Co zrobić ze znalezioną kartą płatniczą?
Kartę należy zwrócić do banku, który wydał kartę, bądź przesłać do organizacji, której logo widnieje na karcie. Karta jest własnością banku - wydawcy, nie osoby, której imię i nazwisko widnieje na karcie.
Podczas płacenia kartą kupujący kilkakrotnie wpisał błędny numer PIN. Obecnie nie można dokonać żadnej transakcji tą kartą.
Trzykrotne wprowadzenie błędnego kodu PIN powoduje blokadę karty a w przypadku transakcji w bankomacie – jej zatrzymywanie przez urządzenie. Zgodnie z powyższym, w tej sytuacji punkt usługowo - handlowy ma prawo zatrzymać kartę. W przypadku blokady karty lub jej zatrzymania, posiadacz karty powinien skontaktować się z bankiem, który wydał kartę (w zależności od regulacji banku posiadacz karty otrzyma nowy PIN, lub nową kartę płatniczą).
Czym jest karta przedpłacona? Dlaczego nie ma na niej imienia i nazwiska okaziciela karty?
Karta przedpłacona nie wymaga posiadania rachunku w banku wydającym kartę. Niektóre karty przedpłacone są niespersonalizowane, co oznacza, że może płacić nią każdy, kto podpisze się na pasku podpisu na karcie jako jej użytkownik. Warunkiem dokonania transakcji jest wcześniejsze zasilenie rachunku karty kwotą do dyspozycji. Taka karta może być podarowana w prezencie osobie trzeciej. Po wykorzystaniu kwoty dostępnej na rachunku karty istnieje możliwość ponownego jego zasilenia.
Czy istnieje podstawa prawna zobowiązująca posiadacza karty do podpisania karty, jeśli jest na PIN?
Podpisanie karty wymagane jest w regulacjach pomiędzy bankiem a posiadaczem karty. Karta niepodpisana jest nieważna i sprzedawca nie może akceptować takiej karty. Niepodpisanie karty jest niebezpieczne dla jej posiadacza, ponieważ stwarza ryzyko, iż karta może zostać podpisana i wykorzystana przez osobę nieuprawnioną. W przypadku, gdy, sprzedawca otrzyma niepodpisaną kartę powinien poprosić kupującego o jej podpisanie, okazanie dokumentu tożsamości oraz sprawdzenie podpisu i danych na karcie z okazanym dokumentem (zgodnie z art. 9 Ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych). Jeśli posiadacz karty nie zgodzi się na podpisanie karty, sprzedawca nie może przyjąć płatności.
Dlaczego terminal wymaga czasem podpisu na potwierdzenie a czasem tylko podanie PIN?
Forma akceptacji transakcji płatniczej jest uzależniona od wielu czynników, a więc to czy przy transakcji kartą posiadacz karty proszony jest o podpis czy o wprowadzenie kodu PIN, zależy m.in. od rodzaju karty, zasad organizacji płatniczej wydającej kartę, decyzji banku wydawcy oraz od rodzaju i oprogramowania terminala POS, w którym transakcja jest dokonywana. Obecnie coraz więcej kart w obiegu stanowią karty z mikroprocesorem, wymagające zazwyczaj potwierdzenia transakcji kodem PIN.
Wydaje mi się że karta jest fałszywa. Co powonieniem zrobić?
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o pilny kontakt z Centrum Obsługi Akceptanta REVO pod numerem telefonu: 22 382 38 38
Co to jest POS ID?
Jest to numer terminala. Znajduje się na każdym wydruku z terminala, w górnej części wydruku lub na naklejce umieszczonej na terminalu POS.
W jaki sposób mogę złożyć reklamację dotyczącą terminali płatniczych?
  • Telefonicznie- za pośrednictwem Centrum Obsługi Akceptanta REVO pod numerem telefonu 22 382 38 38
  • Osobiście - w siedzibie Spółki, przy ul. Jana Olbrachta 94, 01-102 Warszawa (w formie ustnej lub pisemnej)
  • Listownie – przesyłając zgłoszenie na adres korespondencyjny REVO (ul. Jana Olbrachta 94, 01-102 Warszawa)
Jak długo rozpatrywana jest reklamacja w REVO?
Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania. W szczególnie skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w ww. terminie, termin ten może zostać przedłużony, nie więcej jednak niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji. O przyczynach opóźnienia, okolicznościach wymagających ustalenia oraz przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi Akceptant zostanie poinformowany.
Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł, w całości wpłacony.