REGULAMINY


Konta/Karty Debetowe/Rachunki Rozliczeniowo-Lokacyjne/Lokaty terminowe

REGULACJE DLA PRODUKTÓW UBEZPIECZENIOWYCH


Karty produktów/Szczególne Warunki Ubezpieczeń/Ogólne Warunki Ubezpieczeń dla kredytów

 • Ubezpieczenie utraty zysku oraz zdrowia przedsiębiorcy "Firma bez Strat"
 • Indywidualne Ubezpieczenie na życie dla kredytobiorców Raiffeisen Polbank S.A."R-Bezpieczna Spłata" -
  • do Limitu Kredytowego zabezpieczonego gwarancją BGK 
  • do Kredytu Obrotowego zabezpieczonego gwarancją BGK
  • do Limitu Kredytowego w Rachunku Bieżącym zabezpieczonego i niezabezpieczonego
 • Indywidualne Ubezpieczenie na życie dla Kredytobiorców kredytów firmowych udzielanych przez Raiffeisen Bank Polska S.A.
  • do Kredytu inwestycyjnego zabezpieczonego gwarancją BGK
  • do Kredytu obrotowego o ustalonym harmonogramie spłat
  • do Pożyczki Hipotecznej
  • do Kredytu Inwestycyjnego na zakup nieruchomości

 • Ergo Hestia TU S.A. - Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Kredytów Firmowych Udzielanych przez Raiffeisen Bank Polska S.A

  • do Kredytu obrotowego o ustalonym harmonogramie spłat
  • do Pożyczki Hipotecznej 
 • TU Europa - Ubezpieczenia Nieruchomości oraz Ruchomości Stanowiących Zabezpieczenie Kredytu Hipotecznego.
  • do Pożyczki Hipotecznej
  • do Kredytu Inwestycyjnego na zakup nieruchomości

Karty produktów/Szczególne Warunki Ubezpieczeń/Ogólne Warunki Ubezpieczeń dla kart kredytowych

 • UNIQA TU S.A. -  Indywidualne Ubezpieczenie na Życie dla Posiadaczy Kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A.- "Bezpieczna Spłata-Mała Firma"
 • UNIQA TU S.A. -  Grupowe Ubezpieczenie na Życie dla Posiadaczy Kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A.- "Bezpieczna Spłata-Moja Firma"

Karty produktów/Szczególne Warunki Ubezpieczeń/Ogólne Warunki Ubezpieczeń dla grupowych ubezpieczeń na życie.

Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 78, 00-844, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 14540, o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości 2.256.683.400 PLN, o numerze NIP: 526-020-58-71, kodzie SWIFT: RCBWPLPW
Adres: ul. Grzybowska 78; 00-844 Warszawa; Polska; Tel.: (+48 22) 347 70 00; Fax: (+48 22) 347 70 01