R-Online Biznes

R-Online Biznes jest nowoczesnym systemem bankowości internetowej
R-Online Biznes jest nowoczesnym systemem bankowości internetowej, zapewniającym nieograniczony dostęp do szerokiej gamy produktów bankowych, dający możliwość sprawnego zarządzania finansami firmy, w każdym momencie i w dowolnym miejscu.

Dlaczego warto


 • nieograniczony dostęp - wystarczy dostęp do Internetu
 • bogata funkcjonalność, pełna obsługa transakcyjna
 • najnowocześniejszy system zabezpieczeń
 • dostęp do płatności masowych i finansowania handlu
 • łatwa integracja z systemami finansowo-księgowymi

Funkcjonalność


System R-Online Biznes zapewnia stały dostęp do rachunków w zakresie:
 • przegląd rachunków
 • lista operacji
 • historia operacji
 • historia sald
 • wyciągi (przegląd oraz możliwość wydruku dokumentu PDF)
 • karty płatnicze
 • wydruk potwierdzenia realizacji transakcji
R-Online Biznes umożliwia dokonywanie standardowych operacji bankowych, takich jak:
 • płatności krajowe (w tym płatności US/ZUS oraz Sorbnet)
 • płatności zagraniczne (w tym przelew szybki oraz ekspresowy)
 • płatności euroregulowane
 • płatności wewnętrzne
 • polecenia zapłaty
 • przegląd zleceń
 • historia zleceń
 • tworzenie wersji roboczych zleceń
 • usuwanie/modyfikacja zleceń
R-Online Biznes umożliwia administrowanie rachunkami bankowymi i informacjami w zakresie:
 • importu/eksportu baz danych oraz danych transakcyjnych
 • edycji baz danych kontrahentów, Urzędów Skarbowych
 • raportowania i konfigurowania raportów
 • wsparcie dla płatności masowych - MassCollect/MassPayment/MassDirectDebit
 • finansowania handlu

Aktywacja


Aby uzyskać dostęp do systemu R-Online Biznes prosimy o wypełnienie Elektronicznego Formularza Konfiguracji Systemu oraz jego wydrukowanie.

English version - System Configuration Form

Wydrukowany i podpisany zgodnie z reprezentacją dokument należy dostarczyć do oddziału banku, lub swojego opiekuna.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z wersją demonstracyjną systemu R-Online Biznes dostępną pod tym adresem.
Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł, w całości wpłacony.