Elektroniczne Wyciągi

Korzystaj z elektronicznej formy wyciągów i posiadaj do nich dostęp w każdej chwili
Usługa oferowana jest do wszystkich Rachunków (bieżącego, pomocniczego, rozliczeniowo-lokacyjnego), Karty kredytowej oraz Linii kredytowej.

W ramach usługi udostępniamy wyciągi:
 • w bankowości internetowej w formie pliku PDF, dla Użytkowników posiadających do nich dostęp
 • zabezpieczone w formie pliku PDF na adres e-mail firmy
Serwis e-Wyciągi - przypomnienie/zmiana hasła do odczytania plików PDF przesyłanych na adres e-mail

Przewodnik Użytkownika-Wyciągi elektroniczne

Dodatkowe informacje o usłudze:


 • uruchomienie usługi na adres e-mail jest równoznaczne z rezygnacją z otrzymywania wyciągów w formie papierowej
 • usługa na adres e-mail może być uzupełnieniem udostępniania wyciągów poprzez bankowość internetową, przy czym usługa dodatkowa może być płatna
 • w celu aktywacji usługi na adres e-mail konieczne jest podanie adresu e-mail firmy, na który Bank będzie przekazywał korespondencję oraz wskazanie jednej osoby uprawnionej do otrzymania hasła w celu odczytania zabezpieczonych plików PDF

Korzyści z usługi:


 • bezpłatne otrzymywanie wyciągów elektronicznie, jeśli Klient posiada jedną formę otrzymywania korespondencji
 • możliwość prostego zapisania wyciągów w komputerze z zachowaniem dostępu do dokumentów w każdej chwili
 • ograniczenie korespondencji papierowej
 • wystarczy złożyć jedną dyspozycję ustanowienia formy otrzymywania korespondencji, wówczas wyciąg, jak i inna korespondencja dla każdego produktu firmowego będzie dostarczana we wskazany przez Klienta sposób, w tym dla produktów otwieranych w przyszłości
 • w przypadku rachunków istnieje możliwość ustalenia następujących cyklów rozliczeniowych dla wyciągów: dziennie, tygodniowo, miesięcznie

Usługę można uruchomić:


 • w każdym Oddziale Banku
 • w Centrum Telefonicznym, dzwoniąc pod nr 801 180 801*, 22 549 99 99 lub 801 222 582 - opcja możliwa tylko dla części Klientów (szczegóły u Doradcy)
Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł, w całości wpłacony.