Elektroniczne Wyciągi

Korzystaj z elektronicznej formy wyciągów i posiadaj do nich dostęp w każdej chwili
Usługa oferowana jest do wszystkich Rachunków (bieżącego, pomocniczego, rozliczeniowo-lokacyjnego), Karty kredytowej oraz Linii kredytowej.

W ramach usługi udostępniamy wyciągi:
 • w bankowości internetowej w formie pliku PDF, dla Użytkowników posiadających do nich dostęp
 • zabezpieczone w formie pliku PDF na adres e-mail firmy
Serwis e-Wyciągi - przypomnienie/zmiana hasła do odczytania plików PDF przesyłanych na adres e-mail

Przewodnik Użytkownika - Wyciągi Elektroniczne

Dodatkowe informacje o usłudze:


 • uruchomienie usługi na adres e-mail jest równoznaczne z rezygnacją z otrzymywania wyciągów w formie papierowej
 • usługa na adres e-mail może być uzupełnieniem udostępniania wyciągów poprzez bankowość internetową, przy czym usługa dodatkowa może być płatna
 • w celu aktywacji usługi na adres e-mail konieczne jest podanie adresu e-mail firmy, na który Bank będzie przekazywał korespondencję oraz wskazanie jednej osoby uprawnionej do otrzymania hasła w celu odczytania zabezpieczonych plików PDF

Korzyści z usługi:


 • bezpłatne otrzymywanie wyciągów elektronicznie, jeśli Klient posiada jedną formę otrzymywania korespondencji
 • możliwość prostego zapisania wyciągów w komputerze z zachowaniem dostępu do dokumentów w każdej chwili
 • ograniczenie korespondencji papierowej
 • wystarczy złożyć jedną dyspozycję ustanowienia formy otrzymywania korespondencji, wówczas wyciąg, jak i inna korespondencja dla każdego produktu firmowego będzie dostarczana we wskazany przez Klienta sposób, w tym dla produktów otwieranych w przyszłości
 • w przypadku Rachunków istnieje możliwość ustalenia następujących cyklów rozliczeniowych dla wyciągów: dziennie, tygodniowo, miesięcznie

Usługę można uruchomić:


 • w każdym Oddziale Banku
 • w Centrum Telefonicznym, dzwoniąc pod nr 801 180 801*, 22 549 99 99 lub 801 222 582 - opcja możliwa tylko dla części Klientów (szczegóły u Doradcy)
Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 78, 00-844, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 14540, o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości 2.256.683.400 PLN, o numerze NIP: 526-020-58-71, kodzie SWIFT: RCBWPLPW
Adres: ul. Grzybowska 78; 00-844 Warszawa; Polska; Tel.: (+48 22) 347 70 00; Fax: (+48 22) 347 70 01