Tabela kursów walut

Kursy walut
Typy walut kursy walut
Symbole walut USD; EUR; GBP; CHF; AED; AUD; BGN; CAD; CHF; CNY; CZK; DKK; HKD; HRK; HUF; ILS; JPY; LTL; LVL; MXN; NOK; NZD; RON; RSD; RUB; SAR; SEK; SGD; SKK; TRY; ZAR; INR; THB; KWD; TND
Rodzaj tabeli waluty
Kolejność EUR;USD;CHF;GBP
Kursy walut
Typy walut kursy walut
Symbole walut AED; AUD; BGN; CAD; CHF; CNY; CZK; DKK; EUR; GBP; HKD; HRK; HUF; ILS; JPY; LTL; LVL; MXN; NOK; NZD; RON; RSD; RUB; SAR; SEK; SGD; SKK; USD; TRY; ZAR; INR; THB; KWD; TND
Rodzaj tabeli waluty
Poprzednie notowanie tak
Kolejność EUR;USD;CHF;GBP
Poprz. dzień roboczy tak
Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł, w całości wpłacony.