Kurs złota Raiffeisen Polbank

Kursy walut
Typy walut wycena zlota
Symbole walut 8 Guldenów; Sztabka 2 Gram; TRY; 1 Dukat; 1 Oz Kangaroo; 1 Oz Rabbit; 10 Koron; 100 Koron; 20 Koron; 4 Dukaty; 4 Guldeny; 8 Guldenów; Eagle Au 1/1 Oz 50 USD USA 2012; Kruger Rand 1/1 Oz; Maple Leaf 1/1 Oz Gold; Panda 1/1 Oz; Philharmoniker 1/1 Oz; Philharmoniker 1/10 Oz; Philharmoniker 1/2 Oz; Philharmoniker 1/4 Oz; Sztabka 1 Gram; Sztabka 10 Gram; Sztabka 100 Gram; Sztabka 1000 Gram; Sztabka 2 Gramy; Sztabka 20 Gram; Sztabka 250 Gram; Sztabka 5 Gram; Sztabka 50 Gram; Sztabka 500 Gram; USD 50 Buffalo; 1HUFOLD; 1JPYOLD;
Rodzaj tabeli złoto
Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł, w całości wpłacony.