Opcje walutowe

Jest umową pomiędzy nabywcą, a wystawcą opcji, na mocy której nabywca ma prawo, nie obowiązek, do kupna (opcja CALL) lub sprzedaży (opcja PUT) waluty.

NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI:

  • umożliwia korzystanie z pozytywnych zmian na rynku,
  • w pełni zabezpiecza przed negatywnymi zmianami kursu,
  • umożliwia rozliczenie transakcji bez dostawy waluty.
  • skutecznie eliminuje niepożądane zmiany kursu walut,
  • pozwala precyzyjnie zaplanować przyszłe przepływy, dopasować parametry transakcji do potrzeb,
  • pozwala aktywnie zarządzać ryzykiem walutowym, umożliwia projekcję wyniku finansowego.

PODSTAWOWE INFORMACJE ORAZ USŁUGI DODATKOWE:

Opcję walutową może nabyć każdy Klient, który posiada rachunki w Raiffeisen Polbank i podpisał stosowną dokumentację o współpracy w zakresie Transakcji Terminowych i Pochodnych.

Bank posiada w swojej ofercie opcje waniliowe oraz wybrane opcje egzotyczne: binarne, barierowe, azjatyckie. Oferuje również szereg zero kosztowych strategii zabezpieczających ryzyko walutowe, które dzięki złożeniu odpowiednich opcji dopasują się do Państwa potrzeb.

Kurs wymiany, wolumen transakcji oraz data fizycznej dostawy waluty ustalane są w dniu zawarcia transakcji.

Za zakupione prawo nabywca płaci wystawcy premię opcyjną. Otrzymana premia zobowiązuje wystawcę opcji do jej realizacji na żądanie nabywcy. W dniu wygaśnięcia instrumentu nabywca decyduje czy realizuje nabyte prawo, czy korzystniejszym dla niego będzie kurs na rynku bieżącym.

Źródłami kwotowań instrumentów finansowych są następujące instytucje: Raiffeisen Bank International (RBI), Barclays Bank, UBS AG., BZ WBK S.A., BANK MILLENNIUM S.A.,  FM PBP Bank S.A., GETIN Noble Bank S.A., Bank Pekao S.A, ING Bank Śląski S.A., BANK HANDLOWY,  BANK PKO BP, BGK, Alior Bank,  Idea Bank, mBank, Bnp Paribas, Commerzbank AG 

MiFID

Produkt należy do grupy instrumentów finansowych, do których Bank BGŻ BNP Paribas S.A. stosuje krajowe przepisy implementujące Dyrektywę MIFID. Szczegółowe informacje na temat Dyrektywy MIFID, charakterystyki produktów, w tym ryzyk związanych z inwestowaniem znajdą Państwo na stronie Serwis Korporacyjny / MiFiD

Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł, w całości wpłacony.