Opcje walutowe

Jest umową pomiędzy nabywcą, a wystawcą opcji, na mocy której nabywca ma prawo, nie obowiązek, do kupna (opcja CALL) lub sprzedaży (opcja PUT) waluty.

NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI:

  • umożliwia korzystanie z pozytywnych zmian na rynku,
  • w pełni zabezpiecza przed negatywnymi zmianami kursu,
  • umożliwia rozliczenie transakcji bez dostawy waluty.
  • skutecznie eliminuje niepożądane zmiany kursu walut,
  • pozwala precyzyjnie zaplanować przyszłe przepływy, dopasować parametry transakcji do potrzeb,
  • pozwala aktywnie zarządzać ryzykiem walutowym, umożliwia projekcję wyniku finansowego.

PODSTAWOWE INFORMACJE ORAZ USŁUGI DODATKOWE:

Opcję walutową może nabyć każdy Klient, który posiada rachunki w Raiffeisen Polbank i podpisał stosowną dokumentację o współpracy w zakresie Transakcji Terminowych i Pochodnych.

Bank posiada w swojej ofercie opcje waniliowe oraz wybrane opcje egzotyczne: binarne, barierowe, azjatyckie. Oferuje również szereg zero kosztowych strategii zabezpieczających ryzyko walutowe, które dzięki złożeniu odpowiednich opcji dopasują się do Państwa potrzeb.

Kurs wymiany, wolumen transakcji oraz data fizycznej dostawy waluty ustalane są w dniu zawarcia transakcji.

Za zakupione prawo nabywca płaci wystawcy premię opcyjną. Otrzymana premia zobowiązuje wystawcę opcji do jej realizacji na żądanie nabywcy. W dniu wygaśnięcia instrumentu nabywca decyduje czy realizuje nabyte prawo, czy korzystniejszym dla niego będzie kurs na rynku bieżącym.

Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 78, 00-844, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 14540, o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości 2.256.683.400 PLN, o numerze NIP: 526-020-58-71, kodzie SWIFT: RCBWPLPW
Adres: ul. Grzybowska 78; 00-844 Warszawa; Polska; Tel.: (+48 22) 347 70 00; Fax: (+48 22) 347 70 01