Rynki finansowe

Transakcje FX, transakcje FX Forward, zarządzanie ryzykiem stóp procentowych, opcje walutowe.

Transakcje FX / R-Dealer

 • zawieranie transakcji przez platformę walutową R-Dealer,
 • natychmiastowa transkacja wymiany walut,
 • kupno lub sprzedaż waluty po kursie ustalanym w chwili zawierania transakcji,
 • możliwość uzyskania indywidualnie negocjowanych kursów walutowych,
WIĘCEJ

Transakcje FX / R-Dealer

Transakcje FX Forward

 • w pełni zabezpiecza przed negatywnymi zmianami kursu,
 • pozwala precyzyjnie zaplanować przyszłe przepływy, dopasować parametry transakcji do potrzeb,
 • pozwala aktywnie zarządzać ryzykiem walutowym, umożliwia projekcję wyniku finansowego.
WIĘCEJ

Transakcje FX Forward

Zarządzanie ryzykiem stóp procentowych

 • z góry określona stawka procentowa,
 • zabezpieczenie ryzyka wzrostu lu spadku stopy procentowej,
 • skuteczne zarządzanie aktywami i pasywami w przedsiębiorstwie.
WIĘCEJ

Zarządzanie ryzykiem stóp procentowych

Opcje walutowe

 • skutecznie eliminuje niepożądane zmiany kursów walut,
 • pozwala precyzyjnie zaplanować przyszłe przepływy, dopasować parametry transakcji do potrzeb,
 • pozwala aktywnie zarządzać ryzykiem walutowym.
WIĘCEJ

Opcje walutowe

MIFiD

WIĘCEJ

MIFiD
Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł, w całości wpłacony.