Rynki finansowe

Transakcje FX, transakcje FX Forward, zarządzanie ryzykiem stóp procentowych, opcje walutowe.

Transakcje FX / R-Dealer

 • zawieranie transakcji przez platformę walutową R-Dealer,
 • natychmiastowa transkacja wymiany walut,
 • kupno lub sprzedaż waluty po kursie ustalanym w chwili zawierania transakcji,
 • możliwość uzyskania indywidualnie negocjowanych kursów walutowych,
WIĘCEJ

Transakcje FX / R-Dealer

Transakcje FX Forward

 • w pełni zabezpiecza przed negatywnymi zmianami kursu,
 • pozwala precyzyjnie zaplanować przyszłe przepływy, dopasować parametry transakcji do potrzeb,
 • pozwala aktywnie zarządzać ryzykiem walutowym, umożliwia projekcję wyniku finansowego.
WIĘCEJ

Transakcje FX Forward

Zarządzanie ryzykiem stóp procentowych

 • z góry określona stawka procentowa,
 • zabezpieczenie ryzyka wzrostu lu spadku stopy procentowej,
 • skuteczne zarządzanie aktywami i pasywami w przedsiębiorstwie.
WIĘCEJ

Zarządzanie ryzykiem stóp procentowych

Opcje walutowe

 • skutecznie eliminuje niepożądane zmiany kursów walut,
 • pozwala precyzyjnie zaplanować przyszłe przepływy, dopasować parametry transakcji do potrzeb,
 • pozwala aktywnie zarządzać ryzykiem walutowym.
WIĘCEJ

Opcje walutowe

MIFiD

WIĘCEJ

MIFiD
Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 78, 00-844, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 14540, o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości 2.256.683.400 PLN, o numerze NIP: 526-020-58-71, kodzie SWIFT: RCBWPLPW
Adres: ul. Grzybowska 78; 00-844 Warszawa; Polska; Tel.: (+48 22) 347 70 00; Fax: (+48 22) 347 70 01