USŁUGI DODATKOWE

Zarządzanie rachunkiem z zagranicy

 • nowoczesne rozwiązania dla firm w Grupach,
 • centralne zlecanie przelewów krajowych, walutowych,
 • obsługa komunikatów SWIFT w ramach umów bilateralnych międzybankowych oraz modelu SCORE (Standardized Corporate Environment).
WIĘCEJ

Zarządzanie rachunkiem z zagranicy

Saldo Netto

 • efektywne wykorzystanie środków w grupie rachunków,
 • optymalizacja kosztów i przychodów odsetkowych,
 • oszczędność czasu, usprawnienie procesu wypłat z rachunku płacowego
WIĘCEJ

Saldo Netto

Zarządzanie saldami

 • podniesienie efektywności zarządzania płynnością finansową,
 • automatyczne zarządzanie saldami rachunków,
 • optymalizacja kosztów i przychodów odsetkowych.
WIĘCEJ

Zarządzanie saldami

Cash Pooling

 • centralizacja zarządzania płynnością,
 • utrzymanie autonomii finansowej podmiotów w grupie kapitałowej,
 • zmniejszanie kosztów finansowania lub zwiększanie przychodów odsetkowych poprzez lepsze wykorzystanie nadwyżek finansowych.
WIĘCEJ

Cash Pooling

R-Płace

 • kompleksowe obsłużenie płac z uwzględnieniem utajnienia i oddzielnej ewidencji,
 • obniżenie kosztów administracyjnych,
 • możliwość połączenia z systemami kadrowymi firmy.
WIĘCEJ

R-Płace

OBRÓT CZEKOWY

 • alternatywa dla gotówkowego regulowania zobowiązań,
 • wygodny środek płatniczy za granicą, który równocześnie ułatwia przewóz pieniędzy i zabezpiecza przed kradzieżą,
 • finalizowanie rozliczeń transakcji handlu zagranicznego.
WIĘCEJ

OBRÓT CZEKOWY
Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł, w całości wpłacony.