USŁUGI DODATKOWE

Zarządzanie rachunkiem z zagranicy

 • nowoczesne rozwiązania dla firm w Grupach,
 • centralne zlecanie przelewów krajowych, walutowych,
 • obsługa komunikatów SWIFT w ramach umów bilateralnych międzybankowych oraz modelu SCORE (Standardized Corporate Environment).
WIĘCEJ

Zarządzanie rachunkiem z zagranicy

Saldo Netto

 • efektywne wykorzystanie środków w grupie rachunków,
 • optymalizacja kosztów i przychodów odsetkowych,
 • oszczędność czasu, usprawnienie procesu wypłat z rachunku płacowego
WIĘCEJ

Saldo Netto

Zarządzanie saldami

 • podniesienie efektywności zarządzania płynnością finansową,
 • automatyczne zarządzanie saldami rachunków,
 • optymalizacja kosztów i przychodów odsetkowych.
WIĘCEJ

Zarządzanie saldami

Cash Pooling

 • centralizacja zarządzania płynnością,
 • utrzymanie autonomii finansowej podmiotów w grupie kapitałowej,
 • zmniejszanie kosztów finansowania lub zwiększanie przychodów odsetkowych poprzez lepsze wykorzystanie nadwyżek finansowych.
WIĘCEJ

Cash Pooling

R-Płace

 • kompleksowe obsłużenie płac z uwzględnieniem utajnienia i oddzielnej ewidencji,
 • obniżenie kosztów administracyjnych,
 • możliwość połączenia z systemami kadrowymi firmy.
WIĘCEJ

R-Płace

OBRÓT CZEKOWY

 • alternatywa dla gotówkowego regulowania zobowiązań,
 • wygodny środek płatniczy za granicą, który równocześnie ułatwia przewóz pieniędzy i zabezpiecza przed kradzieżą,
 • finalizowanie rozliczeń transakcji handlu zagranicznego.
WIĘCEJ

OBRÓT CZEKOWY
Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 78, 00-844, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 14540, o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości 2.256.683.400 PLN, o numerze NIP: 526-020-58-71, kodzie SWIFT: RCBWPLPW
Adres: ul. Grzybowska 78; 00-844 Warszawa; Polska; Tel.: (+48 22) 347 70 00; Fax: (+48 22) 347 70 01