Pakiet płatnościowy

To oferta dla firm, których podstawą działalności jest obrót bezgotówkowy: krajowy i zagraniczny.

NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI:

 • konkurencyjne godziny realizacji płatności,
 • przelewy do ZUS i US bez opłat,
 • przelew walutowy sepa bez limitu kwoty,
 • brak opłat za przyjmowanie transakcji SEPA na rachunek klienta,
 • możliwość realizacji płatności przy użyciu szerokiego wachlarza walut, również egzotycznych,
 • przelew z zerową datą waluty w czasie rzeczywistym do banków uczestniczących w systemie TARGET,
 • pakiet opłat dostosowany do potrzeb Klienta,
 • proste i jasne zasady realizacji przelewów,
 • pakiet przeznaczony dla przedsiębiorstw, których podstawą działalności jest obrót bezgotówkowy.

PODSTAWOWE INFORMACJE ORAZ USŁUGI DODATKOWE:

W ramach Pakietu oferujemy nie tylko szeroki wybór możliwych płatności i atrakcyjnych stawek, lecz także bezpieczeństwo oraz bieżące wsparcie wysoko wyspecjalizowanych konsultantów Strefy Obsługi Biznesu.

 • 0 PLN  za korzystanie z pakietu, jeśli średnia suma miesięcznych wpływów na wszystkie rachunki Klienta w Banku jest równa,

lub przekroczy 250 tys. PLN

 • 0 PLN  za rachunki pomocnicze w PLN i walutach wymienialnych,
 • 0 PLN  za korzystanie z karty debetowej do rachunku Visa Business, jeśli w ciągu miesiąca zostaną wykonane transakcje bezgotówkowe kartą na kwotę min. 1000 PLN.

W Pakiecie Płatnościowym dajemy dodatkowo możliwość wyboru odpowiedniej usługi ułatwiającej:

 • realizację dużej liczby przelewów krajowych lub poleceń zapłaty,
 • identyfikację przychodzących przelewów na bardzo wysokim poziomie szczegółowości (SIP),
 • kompleksowe rozliczanie płac z uwzględnieniem utajnienia i oddzielnej ewidencji,
 • akceptację kart oraz dodatkowych usług na terminalach płatniczych.
Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł, w całości wpłacony.