Rachunki bankowe

rachunki bieżące, pomocnicze, escrow, pakiety dla firm.

Rachunek bieżący

 • szeroki wachlarz usług do rachunku,
 • dostępność rachunku w wielu walutach,
 • spersonalizowana obsługa,
 • jedna umowa dla wielu produktów.
Więcej

Rachunek bieżący

Rachunek pomocniczy

 • efektywne zarządzanie nadwyżkami środków,
 • przejrzyste rozliczenia z partnerami biznesowmi i kontrahentami,
 • elastyczna struktura rachunku dopasowana do potrzeb Twojej firmy.
Więcej

Rachunek pomocniczy

Rachunek Escrow

 • niestandardowa usługa jako zabezpieczenie określonych transakcji,
 • poprawa wiarygodności handlowej i finansowej przy zawieraniu nowych umów handlowych,
 • umowa rachunku powstaje w wyniku dialogu pomiędzy stronami transakcji.
WIĘCEJ

Rachunek Escrow

Pakiety dla firm 

(przeznaczone dla Klientów o obrotach rocznych od 4-25mln)
 • zestaw produktów i usług dostosowany do indywidualnego charakteru działalności firmy,
 • atrakcyjne opłaty za pakiety,
 • korzystanie z szerokiego zakresu usług bankowości transakcyjnej.
WIĘCEJ

Pakiety dla firm 
Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł, w całości wpłacony.