PŁATNOŚCI

Płatności krajowe, zagraniczne i masowe.

PŁATNOŚCI KRAJOWE

  • terminowe i wygodne rozliczenia w obrocie krajowym,
  • dogodne godziny realizacji płatności,
  • realizacja bezgotówkowych rozliczeń, także z ZUS i Urzędem Skarbowym.
WIĘCEJ

PŁATNOŚCI KRAJOWE

PŁATNOŚCI ZAGRANICZNE

  • szybkie i sprawne rozliczenia transakcji zagranicznych,
  • szaroki wybór walut, w których można dokonać transakcji,
  • możliwośc negocjacji kursów wymiany walut.
WIĘCEJ

PŁATNOŚCI ZAGRANICZNE

PŁATNOŚCI MASOWE

  • kompleksowe zarządzanie płatnościmi masowymi,
  • integracja z systemami finansowo-księgowymi firm,
  • zapewnienie poufności danych wykonywanych transakcji.
WIĘCEJ

PŁATNOŚCI MASOWE
Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł, w całości wpłacony.