PŁATNOŚCI

Płatności krajowe, zagraniczne i masowe.

PŁATNOŚCI KRAJOWE

  • terminowe i wygodne rozliczenia w obrocie krajowym,
  • dogodne godziny realizacji płatności,
  • realizacja bezgotówkowych rozliczeń, także z ZUS i Urzędem Skarbowym.
WIĘCEJ

PŁATNOŚCI KRAJOWE

PŁATNOŚCI ZAGRANICZNE

  • szybkie i sprawne rozliczenia transakcji zagranicznych,
  • szaroki wybór walut, w których można dokonać transakcji,
  • możliwośc negocjacji kursów wymiany walut.
WIĘCEJ

PŁATNOŚCI ZAGRANICZNE

PŁATNOŚCI MASOWE

  • kompleksowe zarządzanie płatnościmi masowymi,
  • integracja z systemami finansowo-księgowymi firm,
  • zapewnienie poufności danych wykonywanych transakcji.
WIĘCEJ

PŁATNOŚCI MASOWE
Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 78, 00-844, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 14540, o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości 2.256.683.400 PLN, o numerze NIP: 526-020-58-71, kodzie SWIFT: RCBWPLPW
Adres: ul. Grzybowska 78; 00-844 Warszawa; Polska; Tel.: (+48 22) 347 70 00; Fax: (+48 22) 347 70 01