Obsługa Klientów Zagranicznych - International Desk

NAJWAŻNIEJSZ KORZYŚCI:

International Desk w centrali banku w Warszawie wraz z siecią specjalistów w naszych centrach biznesowych obejmujących swoim zasięgiem cały kraj, zapewnia kompleksową obsługę działających w Polsce strategicznych firm międzynarodowych oraz sieciowych. Nasi specjaliści mówią biegle po angielsku, niemiecku i hiszpańsku. Zadaniem International Desk jest wprowadzanie klientów Grupy Raiffeisen Bank International (RBI) na rynki Europy Środkowo-Wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem Polski.

International Desk gwarantuje:

 • ujednolicone podejście do działalności biznesowej i obsługi bankowej,
 • rekomendację i pomoc ułatwiające współpracę z bankami w innych krajach,
 • jeden standard oceny ryzyka i jeden proces przyznawania kredytu w porozumieniu z krajem macierzystym,
 • jedną osobę (Opiekuna Klienta) odpowiedzialną za obsługę Firmy w ramach całej Grupy Raiffeisen

kontakt:

W celu uzyskania szczegółów związanych z obsługą klientów sieciowych grupy Raiffeisen lub firm międzynarodowych zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail:

 • international-desk@raiffeisen.pl
 • lub zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami:

ZUZANNA SZATKOWSKA 

Starszy Specjalista ds. Obsługi Klientów Międzynarodowych

Odpowiada za obsługę międzynarodowych korporacyjnych Klientów, kontakty z biurami przedstawicielskimi RBI oraz bankami współpracującymi; mówi płynnie po angielsku, hiszpańsku i niemiecku.

e-mail: zuzanna.szatkowska@raiffeisen.pl, tel.: +48 22 347 71 58.

EMILIA OBROŚLAK 

Specjalista ds. Obsługi Klientów Międzynarodowych

Obsługuje Klientów korporacyjnych anglojęzycznych i niemieckojęzycznych.

e-mail: emilia.obroslak@raiffeisen.pl, tel: +48 22 347 71 57.

KRZYSZTOF LUBKIEWICZ

Dyrektor ds. Bankowości Korporacyjnej.

Odpowiada za koordynację obsługi Klientów sieciowych Grupy Raiffeisen oraz Klientów międzynarodowych w centrali Banku oraz centrach biznesowych na terenie kraju.

e-mail: krzysztof.lubkiewicz@raiffeisen.pl, tel.: +48 22 347 71 55 


 

International banking for strategic Customers of Raiffeisen Group


profile:

Aiming to live up to the expectations of network, strategic and international corporates doing business in Poland, we created a team of relationship managers and specialists able to serve international enterprises.

International Desk in our Warsaw HQ along with a network of dedicated specialists in Business Centres covering all of Poland consist of qualified Staff, fluent in English, German and Spanish. Their task is to introduce Raiffeisen Bank International (RBI Group) Customers to Central and Eastern Europe markets, with priority of Poland. 

International Desk accounts for:

 • a standardized approach to business activity and banking service,
 • recommendation and assistance to facilitate cooperation with foreign banks,
 • one risk assessment standard and one credit granting process, agreed with home country,
 • one person (Relationship Manager) responsible for serving a given Company within the whole Raiffeisen Group.  

contact:

For more information regarding servicing Raiffeisen Group network Customers or international companies in International Desk portfolio, please send your queries to the:

 • e-mail address international-desk@raiffeisen.pl
 • or write/call:

ZUZANNA SZATKOWSKA 

Senior Specialist, responsible for serving international corporate Clients, contacts with Raiffeisen Group representative offices and Cooperating Banks; speaks fluently English, Spanish and German.

e-mail: zuzanna.szatkowska@raiffeisen.pl, tel.: +48 22 347 71 58.

EMILIA OBROŚLAK 

Provides service to international corporate Customers in English and German..

e-mail: emilia.obroslak@raiffeisen.pl, tel: +48 22 347 71 57.

KRZYSZTOF LUBKIEWICZ

Director of Corporate Banking, International Clients; coordinates service to strategic/network Customers and international Clients, engaging Relationship Managers in particular business centres and International Desk Consultants in head office.

e-mail: krzysztof.lubkiewicz@raiffeisen.pl, tel.: +48 22 347 71 55 


 

Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 78, 00-844, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 14540, o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości 2.256.683.400 PLN, o numerze NIP: 526-020-58-71, kodzie SWIFT: RCBWPLPW
Adres: ul. Grzybowska 78; 00-844 Warszawa; Polska; Tel.: (+48 22) 347 70 00; Fax: (+48 22) 347 70 01