Karty i terminale płatnicze

Karty debetowe w PLN, karty debetowe w EUR, karty charge, terminale płatnicze.

Karty debetowe

 • bezpłatne wypłaty z bankomatów sieci Euronet,
 • karty delegacyjne dla pracowników,
 • dodatkowy pakiet ubezpieczeniowy.
WIĘCEJ

Karty debetowe

Karty debetowe w EUR

 • brak przewalutowania przy transakcjach dokonywanych w walucie Euro,
 • elastyczne dzienne limity transakcyjne,
 • karty delegacyjne dla pracowników.
WIĘCEJ

Karty debetowe w EUR

Karty charge

 • transakcje kartami rozliczane w ciężar limitu przyznanego przez bank
 • ograniczenie kosztów związanych z obrotem gotówkowym,
 • łatwe monitorowanie służbowych wydatków pracowników.

 

WIĘCEJ

Karty charge

Terminale płatnicze

 • atrakcyjne ceny dopasowane do potrzeb Twojej firmy,
 • zwiększenie efektywności sprzedaży,
 • szeroki wybór dodatkowych funkcjonalności do terminali płatniczych.
WIĘCEJ

Terminale płatnicze
Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł, w całości wpłacony.