Obsługa bieżąca

Rachunki bankowe, płatności karty i terminale, obsługa gotówkowa, usługi dodatkowe.
Rachunki bankowe

Rachunki bankowe

Szeroki wachlarz produktów i usług dostosowany do indywidualnych potrzeb Twojej firmy.
Płatności

Płatności

Efektywne zarządzanie przepływani finansowymi.
Karty i terminale płatnicze

Karty i terminale płatnicze

Wygodna i bezpieczna obsługa wydatków slużbowych w kraju i zagranicą.
Obsługa gotówkowa

Obsługa gotówkowa

Nowoczesne rozwiązania ułatwiające obsługę rozliczeń gotówkowych.
Usługi dodatkowe

Usługi dodatkowe

Kompleksowe rozwiązania dla firm ułatwiające zarządzania środkami finansowymi.
Obsługa Klientów Zagranicznych - International Desk

Obsługa Klientów Zagranicznych - International Desk

Bankowość międzynarodowa dla Klientów Strategicznych Grupy. Obsługa najwyższej jakości ze strony wykwalifikowanych specjalistów mówiących biegle po angielsku, niemiecku i hiszpańsku.

Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł, w całości wpłacony.