Lokata terminowa

Bezpieczne lokowanie nadwyżek finansowych firmy. Dajemy możliwość lokowania środków w złotych, jak i walutach wymienialnych.

NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI:

 • możliwość negocjowania stawki oprocentowania,
 • szeroki wachlarz walut, w których można założyć lokatę terminową,
 • indywidualnie uzgadniany termin trwania lokaty (od 1 dnia do 12 miesięcy),
 • zysk z lokaty nie podlega podatkowi od zysków kapitałowych,
 • oprocentowanie stałe w całym okresie trwania lokaty,
 • możliwość założenia lokaty bez rachunku rozliczeniowego,
 • możliwość uzyskania wyższego oprocentowania niż na rachunkach rozliczeniowych – bez dodatkowych kosztów i prowizji,
 • możliwość założenia lokaty terminowej:
  • telefonicznie (stawka negocjowania u dealera walutowego),
  • w bankowości internetowej R-Online Biznes,
  • poprzez internetową platformę walutową R-Dealer.

INFORMACJE DODATKOWE:

Depozyty zgromadzone w Raiffeisen Bank Polska S.Ą. są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Szczegóły na stronie www.bfg.pl.

Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł, w całości wpłacony.