Lokaty

Lokaty terminowe to wygodny sposób lokowania wolnych środków.

Lokata terminowa

 • możliwość negocjowania stawki oprocentowania,
 • szeroki wachlarz walut, w których można założyć lokatę terminową,
 • możliwość założenia lokaty dla Klientów bez rachunku rozliczeniowego.
WIĘCEJ

Lokata terminowa

Lokata inwestycyjna

 • elastyczność - możliwość samodzielnego ustalenia warunków,
 • atrakcyjne formuły produktu - różne instrumenty bazowe oraz mechanizmy wypłaty odsetek,
 • dostępność - brak opłaty subskrypcyjnej, niska minimalna kwota inwestycji dla trybu subskrypcyjnego.
WIĘCEJ

Lokata inwestycyjna

Lokata Overnight

 • dodatkowe przychody z odsetek,
 • wyższe oprocentowanie w porównaniu do rachunku bieżącego oraz pomocniczego,
 • brak konieczności każdorazowego składania dyspozycji na koniec dnia,
 • środki wraz z naliczonymi odsetkami są do dyspozycji Klienta następnego dnia roboczego.
WIĘCEJ

Lokata Overnight

Lokata walutowa

 • możliwość uzyskania ponadprzeciętnych zysków,
 • brak dodatkowych opłat,
 • krótki okres inwestycyjny,
 • Klient samodzielnie decyduje o poziomie ponoszonego ryzyka.
WIĘCEJ

Lokata walutowa

Lokata walutowa

 • możliwość uzyskania ponadprzeciętnych zysków,
 • brak dodatkowych opłat,
 • krótki okres inwestycyjny,
 • Klient samodzielnie decyduje o poziomie ponoszonego ryzyka.
WIĘCEJ

Lokata walutowa
Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł, w całości wpłacony.