Kredyty unijne

Kredyt unijny

  • możliwość otrzymania bezzwrotnej dotacji unijnej,
  • możliwości częściowej spłaty kredytu.
WIĘCEJ

Kredyt unijny

Kredyt na innowacje technologiczne

  • częściowa spłata kredytu przez BGK z premii technologicznej,
  • bezzwrotna premia technologiczna nawet do 6 mln PLN.
WIĘCEJ

Kredyt na innowacje technologiczne
Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł, w całości wpłacony.