KREDYTY

Kredyt obrotowy na lata, kredyt w rachunku bieżącym, kredyt nieodnawialny, kredyt rewowingowy, limit wierzytelności, kredyt z gwarancją BGK.

Kredyt obrotowy na lata

 • finansowanie bieżących potrzeb firmy,
 • poprawa płynności finansowej,
 • jedna umowa i jeden limit - wiele rozwiązań,
 • pewność i bezpieczeństwo w kontaktach handlowych

 

WIĘCEJ

Kredyt obrotowy na lata

Kredyt w rachunku bieżącym

 • na dowolny cel związany z prowadzoną działalnościa gospodarczą,
 • wygoda spłat i optymalizacja kosztów odsetkowych,
 • zwiekszenie wiarygodności handlowej i finansowej, możliwość uzyskania lepszych warunków u kontrahentów,
 • indywidualnie ustalane warunki kredytu.
WIĘCEJ

Kredyt w rachunku bieżącym

Kredyt nieodnawialny z harmonogramem spłat

 • finansowanie nowych projektów i inwestycji,
 • obniżenie dotychczasowych rat dzięki konsolidacji kredytów firmowych,
 • maksymalna kwota kredytu i okres kredytowania ustalane indywidualnie w zależności od celu kredytowania oraz sytuacji finansowej Klienta
WIĘCEJ

Kredyt nieodnawialny z harmonogramem spłat

Kredyt Rewolwingowy

 • dodatkowe finansowanie w przypadku nieregularnych wpływów i zatorów płatniczych,
 • zakup towarów, surowców i środków produkcji,
 • rozwój i podniesienie konkurencyjności firmy,
 • długi okres kredytowania.
WIĘCEJ

Kredyt Rewolwingowy

Limit wierzytelności

 • wygoda i minimum formalności – szeroki wachlarz produktów w ramach jednej umowy, jednego limitu i jednego pakietu zabezpieczeń dla całego limitu wierzytelności,
 • optymalna i elastyczna forma finansowania - w zależności od potrzeb firmy, Klient sam decyduje, z których produktów i w jakiej wysokości chce korzystać w ramach przyznanego limitu,
 • wykorzystanie limitu w wielu walutach i zabezpieczeni przed ryzykiem walutowym i stopy procentowej,
 • indywidualnie ustalane warunki kredytu.
WIĘCEJ

Limit wierzytelności

Kredyt z gwarancją BGK

 • na finansowanie działalności bieżącej, inwestycyjnej lub przeznaczonej na cele rozwojowe,
 • brak konieczności obciążania własnego majątku,
 • wygoda i oszczedność czasu - bez dodatkowych formalności z ustanawiniem zabezpieczeń.
WIĘCEJ

Kredyt z gwarancją BGK

Kredyt z gwarancją BIZNESMAX (w ramach portfelowej linii gwarancyjnej FG POIR)

 • brak opłat prowizyjnych, ochrona aż do 80 % kredytu (nawet do 2,5 mln EUR),
 • wygoda i oszczędność czasu – bez dodatkowych formalności związanych z wyceną i ustanawianiem zabezpieczenia,
 • łatwiejszy dostęp w porównaniu do wsparcia dotacyjnego i szybsza ścieżka decyzyjna.
Więcej

Kredyt z gwarancją BIZNESMAX (w ramach portfelowej linii gwarancyjnej FG POIR)
Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 78, 00-844, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 14540, o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości 2.256.683.400 PLN, o numerze NIP: 526-020-58-71, kodzie SWIFT: RCBWPLPW
Adres: ul. Grzybowska 78; 00-844 Warszawa; Polska; Tel.: (+48 22) 347 70 00; Fax: (+48 22) 347 70 01