KREDYTY

Kredyt obrotowy na lata, kredyt w rachunku bieżącym, kredyt nieodnawialny, kredyt rewowingowy, limit wierzytelności, kredyt z gwarancją BGK.

Kredyt obrotowy na lata

 • finansowanie bieżących potrzeb firmy,
 • poprawa płynności finansowej,
 • jedna umowa i jeden limit - wiele rozwiązań,
 • pewność i bezpieczeństwo w kontaktach handlowych

 

WIĘCEJ

Kredyt obrotowy na lata

Kredyt w rachunku bieżącym

 • na dowolny cel związany z prowadzoną działalnościa gospodarczą,
 • wygoda spłat i optymalizacja kosztów odsetkowych,
 • zwiekszenie wiarygodności handlowej i finansowej, możliwość uzyskania lepszych warunków u kontrahentów,
 • indywidualnie ustalane warunki kredytu.
WIĘCEJ

Kredyt w rachunku bieżącym

Kredyt nieodnawialny z harmonogramem spłat

 • finansowanie nowych projektów i inwestycji,
 • obniżenie dotychczasowych rat dzięki konsolidacji kredytów firmowych,
 • maksymalna kwota kredytu i okres kredytowania ustalane indywidualnie w zależności od celu kredytowania oraz sytuacji finansowej Klienta
WIĘCEJ

Kredyt nieodnawialny z harmonogramem spłat

Kredyt Rewolwingowy

 • dodatkowe finansowanie w przypadku nieregularnych wpływów i zatorów płatniczych,
 • zakup towarów, surowców i środków produkcji,
 • rozwój i podniesienie konkurencyjności firmy,
 • długi okres kredytowania.
WIĘCEJ

Kredyt Rewolwingowy

Limit wierzytelności

 • wygoda i minimum formalności – szeroki wachlarz produktów w ramach jednej umowy, jednego limitu i jednego pakietu zabezpieczeń dla całego limitu wierzytelności,
 • optymalna i elastyczna forma finansowania - w zależności od potrzeb firmy, Klient sam decyduje, z których produktów i w jakiej wysokości chce korzystać w ramach przyznanego limitu,
 • wykorzystanie limitu w wielu walutach i zabezpieczeni przed ryzykiem walutowym i stopy procentowej,
 • indywidualnie ustalane warunki kredytu.
WIĘCEJ

Limit wierzytelności

Kredyt z gwarancją BGK

 • na finansowanie działalności bieżącej, inwestycyjnej lub przeznaczonej na cele rozwojowe,
 • brak konieczności obciążania własnego majątku,
 • wygoda i oszczedność czasu - bez dodatkowych formalności z ustanawiniem zabezpieczeń.
WIĘCEJ

Kredyt z gwarancją BGK
Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł, w całości wpłacony.