Finansowanie projektów inwestycyjnych

Project finance polega na finansowaniu przedsięwzięcia ekonomicznego, na realizację którego bank jest skłonny udzielić kredytu.

Project Finance polega na finansowaniu przedsięwzięcia ekonomicznego, w którym udział własny inwestora jest relatywnie mały, zaś zabezpieczeniem kredytu jest majątek przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcia inwestycyjne, które mogą być finansowane przez Project Finance:

 • projekty energetyczne,
 • projekty nieruchomości (biurowce, magazyny),
 • projekty deweloperskie (inwestycje mieszkaniowe),
 • projekty telekomunikacyjne,
 • projekty petrochemiczne,
 • projekty infrastrukturalne,
 • Inwestor może ubiegać się o finansowanie na nowe przedsięwzięcie inwestycyjne w nowej spółce w początkowej fazie projektu bądź przy niepowodzeniu projektu,
 • w pewnych przypadkach bank skłonny jest do udzielenia finansowania na dany projekt w przeciwieństwie do finansowania firmy, gdzie ryzyko kredytowe przewyższa jej możliwości,
 • ryzyko związane z projektem może być podzielone między wiele instytucji finansujących,
 • mniejszy wkład własny sponsora niż wymagany przy standardowym finansowaniu inwestycji,
 • kompetentne doradztwo i pomoc opiekuna Klienta.
Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł, w całości wpłacony.