GWARANCJE HANDLOWE G-FORCE

NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI:

GForce to nowy rodzaj gwarancji bankowych. Nie tylko zabezpiecza zapłatę wystawionych przez Ciebie faktur, ale również daje możliwość dokonania wcześniejszej spłaty Twoich zobowiązań wobec dostawców.

 • zabezpieczenie zapłaty za fakturę,
 • finansowanie dostawców,
 • potwierdzenie wiarygodności firmy.

POTRZEBY KLIENTA:

Chcesz wiedzieć więcej?

 ZAMÓW KONTAKT

 

DODATKOWO ZYSKUJESZ:

R-Online Biznes to łatwy, bezpieczny i szybki sposób zarządzania rachunkami przez Internet. To również możliwość składania różnorodnych zleceń odnośnie produktów, z których korzystasz.
Za pośrednictwem R-online Biznes możesz:

 • złożyć zlecenie wystawienia gwarancji,
 • pobrać wzór gwarancji, której potrzebujesz,
 • sprawdzić dostępny limit na gwarancje.

 

DLACZEGO E-GWARANCJE w RAIFFEISEN POLBANK


egwarancje

E-GWARANCJE

E-GWARANCJE

E-Gwarancja jest nowoczesną, elektroniczną formą gwarancji bankowej.

 • zlecenie wystawienia gwarancji on-line,
 • dostarczenie gwarancji do beneficjenta e-mailem w 2 godziny,
 • brak dokumentacji papierowej.
GWARANCJE BANKOWE

GWARANCJE BANKOWE

Gwarancja bankowa jest nieodwołanym zobowiązaniem banku, zapewniającym spłatę zobowiązań finansowych klienta.
 • bez konieczności angażowania gotówki
 • potwierdzenie wiarygodności firmy
 • wystawienie gwarancji w ciągu 1 dnia roboczego
PREFINANSOWANIE TRANSAKCJI HANDLOWEJ

PREFINANSOWANIE TRANSAKCJI HANDLOWEJ

 • finansowanie produkcji (np. zakup surowców i materiałów) w ramach kontraktu
 • finansowanie zakupu towarów do dalszej odsprzedaży
 • finansowanie dodatkowych kosztów (np. transport, usługi) związanych z kontraktem/zamówieniem
Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł, w całości wpłacony.