AKREDYTYWY

Gwarantują bezpieczne przeprowadzenie i rozliczenie transakcji w handlu międzynarodowym i krajowym

PRZYKŁADOWE KIERUNKI IMPORTU/EKSPORTU TOWARÓW W AKREDYTYWACH ZREALIZOWANYCH W
RAIFFEISEN POLBANK

 

AKREDYTYWA EKSPORTOWA

AKREDYTYWA EKSPORTOWA

Sprzedawaj towary na odległych rynkach korzystając z akredytyw eksportowych.
 • pewność zapłaty za eksportowany towar
 • zabezpieczenie przed ryzykiem handlowym ( odmowa przyjęcia towaru)
 • możliwość sfinansowania transakcji bez angażowania własnych środków ( akredytywa przenośna)
AKREDYTYWA EKSPORTOWA Z GWARANCJĄ KUKE

AKREDYTYWA EKSPORTOWA Z GWARANCJĄ KUKE

Sprzedawaj polskie produkty i zdobywaj nowe rynki korzystając z prostego finansowania w ramach akredytywy z gwarancją KUKE:
 • finansowanie do 100% wartości kontraktu bez składania dokumentów finansowych i badania zdolności kredytowej firmy
 • brak regresu do eksportera,
 • prosta i szybka procedura
AKREDYTYWA IMPORTOWA

AKREDYTYWA IMPORTOWA

Kupuj towary w najdalszych zakątkach świata wykorzystując zalety jakie daje importerowi akredytywa:
 • finansowanie importera
 • uruchomienie płatności tylko po spełnieniu wszystkich warunków akredytywy
 • pewność otrzymania właściwego towaru
PREFINANSOWANIE TRANSAKCJI HANDLOWEJ

PREFINANSOWANIE TRANSAKCJI HANDLOWEJ

 • finansowanie produkcji (np. zakup surowców i materiałów) w ramach kontraktu
 • finansowanie zakupu towarów do dalszej odsprzedaży
 • finansowanie dodatkowych kosztów (np. transport, usługi) związanych z kontraktem/zamówieniem
Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł, w całości wpłacony.