FINANSOWANIE HANDLU

Akredytywy, gwarancje, finansowanie zapasów, postfinansowanie eksportu z polisą KUKE, dyskonto weksli.

AKREDYTYWY

Bezpieczne przeprowadzanie i rozliczanie transakcji w handlu międzynarodowym i krajowym.
WIĘCEJ

AKREDYTYWY

GWARANCJE

Nieodwołalne zobowiązanie banku, zapewniające spłatę zobowiązań finansowych Klienta.
WIĘCEJ

GWARANCJE

TRADE FINANCE

Prefinansowanie, finansowanie, dyskonto weksli.
WIĘCEJ

TRADE FINANCE
Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł, w całości wpłacony.