Finansowanie

Kredyty, kredyty unijne, finansowanie projektów inwestycyjnych, obligacje.
KREDYTY

KREDYTY

 Kompleksowe finansowanie działalności bieżącej i inwestycyjnej przedsiębiorstw.
Kredyty unijne

Kredyty unijne

Kompleksowe finansowanie działalności bieżącej i inwestycyjnej przedsiębiorstw z wykorzystaniem środków unijnych.
Finansowanie projektów inwestycyjnych

Finansowanie projektów inwestycyjnych

Finansowanie przedsięwzięć ekonomicznych, w którym udział własny inwestora jest relatywnie mały, zaś zabezpieczeniem kredytu jest majątek przedsięwzięcia.
Emisja Obligacji

Emisja Obligacji

Dywersyfikacja źródeł finansowania firmy.
Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 78, 00-844, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 14540, o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości 2.256.683.400 PLN, o numerze NIP: 526-020-58-71, kodzie SWIFT: RCBWPLPW
Adres: ul. Grzybowska 78; 00-844 Warszawa; Polska; Tel.: (+48 22) 347 70 00; Fax: (+48 22) 347 70 01