Finansowanie

Kredyty, kredyty unijne, finansowanie projektów inwestycyjnych, obligacje.
KREDYTY

KREDYTY

 Kompleksowe finansowanie działalności bieżącej i inwestycyjnej przedsiębiorstw.
Kredyty unijne

Kredyty unijne

Kompleksowe finansowanie działalności bieżącej i inwestycyjnej przedsiębiorstw z wykorzystaniem środków unijnych.
Finansowanie projektów inwestycyjnych

Finansowanie projektów inwestycyjnych

Finansowanie przedsięwzięć ekonomicznych, w którym udział własny inwestora jest relatywnie mały, zaś zabezpieczeniem kredytu jest majątek przedsięwzięcia.
Emisja Obligacji

Emisja Obligacji

Dywersyfikacja źródeł finansowania firmy.
Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł, w całości wpłacony.