FAKTORING PEŁNY PLUS

Faktoring pełny Plus to zamiana wystawionych przez Ciebie faktur sprzedaży na gotówkę z jednoczesnym przejęciem ryzyka niewypłacalności Twoich kontrahentów.

NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI:

Faktoring pełny Plus to usługa, w ramach której bank wykupuje faktury przed terminem ich płatności i przejmuje ryzyko braku zapłaty. Jest to jedyne rozwiązanie na rynku, w którym zarówno finansowanie jak i przejęcie ryzyka jest oferowane przez bank bez udziału ubezpieczyciela.

 • przejęcie ryzyka niewypłacalności kontrahentów,
 • gotówka z góry,
 • jeden koszt znany z góry per faktura.

Jeżeli:

 • chcesz rozwijać firmę na nowym rynku,
 • chcesz poprawić płynność finansową,
 • nie chcesz ponosić ryzyka niewypłacalności swoich odbiorców,
 • Twoi kontrahenci oczekują dłuższych terminów płatności

ten produkt jest dla Ciebie! 

Zapraszamy do kontaktu:

Systemy do obsługi faktoringu

R-Faktor

R-Faktor

 • bezpieczna i szybka obsługa transakcji faktoringowych,
 • bieżący monitoring transakcji,
 • łatwa integracja z systemami finansowo- księgowymi.
smart factoR

smart factoR

 • zdalny dostęp do informacji,
 • gotówka na rachunku w ciągu 2 godzin,
 • monitoring przeterminowanych płatności.
Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł, w całości wpłacony.