FAKTORING PEŁNY PLUS

Faktoring pełny Plus to zamiana wystawionych przez Ciebie faktur sprzedaży na gotówkę z jednoczesnym przejęciem ryzyka niewypłacalności Twoich kontrahentów.

NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI:

Faktoring pełny Plus to usługa, w ramach której bank wykupuje faktury przed terminem ich płatności i przejmuje ryzyko braku zapłaty. Jest to jedyne rozwiązanie na rynku, w którym zarówno finansowanie jak i przejęcie ryzyka jest oferowane przez bank bez udziału ubezpieczyciela.

  • przejęcie ryzyka niewypłacalności kontrahentów,
  • gotówka z góry,
  • jeden koszt znany z góry per faktura.

Jeżeli:

  • chcesz rozwijać firmę na nowym rynku,
  • chcesz poprawić płynność finansową,
  • nie chcesz ponosić ryzyka niewypłacalności swoich odbiorców,
  • Twoi kontrahenci oczekują dłuższych terminów płatności

ten produkt jest dla Ciebie! 

Zapraszamy do kontaktu:

Zobacz również

Produkty, które mogą Cię zainteresować

R-Faktor

R-Faktor

  • bezpieczna i szybka obsługa transakcji faktoringowych,
  • bieżący monitoring transakcji,
  • łatwa integracja z systemami finansowo- księgowymi.
Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 78, 00-844, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 14540, o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości 2.256.683.400 PLN, o numerze NIP: 526-020-58-71, kodzie SWIFT: RCBWPLPW
Adres: ul. Grzybowska 78; 00-844 Warszawa; Polska; Tel.: (+48 22) 347 70 00; Fax: (+48 22) 347 70 01